Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lagere uitkomstenaantallen maar meer symptomen, lagere KvL en onderbehandeling in vrouwen met HFrEF

Differential Impact of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction on Men and Women

Literatuur - Dewan P, Rørth R, Jhund PS et al. - JACC 2019; 73(1): 29-40

Introductie en methoden

Hartfalen (HF) trials die in de vorige eeuw gestart zijn wijzen op vele verschillen tussen mannen en vrouwen [1-8], waaronder onderbehandeling in vrouwen in vergelijking met mannen [1-13], wat tot veranderde beoordeling en behandeling van patiënten met HF heeft geleid. Deze veranderingen kunnen een nieuw kijk geven op de behandeling van en uitkomsten in vrouwen met HF met verminderde ejectiefractie (HFrEF). Deze analyse vergeleek vrouwen (n=3.357) en mannen (n=12.058) met HF die geïncludeerd waren in de twee meest recente en grootste gerandomiseerde trials met farmacologische therapie in patiënten met HFrEF.

De Prospective comparison of ARNI [Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor] with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure (PARADIGM-HF) en Aliskiren Trial to Minimize OutcomeS in Patients with Heart failure (ATMOSPHERE) trials includeerden HF patiënten van ≥18 jaar met NYHA functionele klasse II tot IV, LVEF ≤35%, plasma B-type natriuretic peptide ≥150 pg/mL of NT-pro-BNP ≥600 pg/mL die behandeld werden met een ACE-remmer of ARB, bètablokker en MRA bij indicatie. De mediane follow-upduur was 26.6 maanden in de PARADIGM-HF trial en 36.6 maanden in de ATMOSPHERE trial.

In deze analyse werd de primaire uitkomst van beide trials bestudeerd, bestaande uit de samenstelling van eerste ziekenhuisopname voor HF of CV mortaliteit in vrouwen in vergelijking met mannen. Ook werden de componenten van de primaire uitkomst, plotse dood, sterfte door pompfalen, niet-CV sterfte, en sterfte door alle oorzaken, en heropname in het ziekenhuis vergeleken tussen vrouwen en mannen. Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRKvL) werd gemeten met behulp van de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) score, waarbij lagere scores duiden op een slechtere KvL. Algemene kwaliteit van leven (KvL) werd gemeten met behulp van de EQ-5D-3L vragenlijst in de PARADIGM-HF trial.

Belangrijkste resultaten

Geslacht en bestaande co-morbiditeiten

Geslacht en HF-karakteristieken en onderzoeken bij baseline

Geslacht en behandeling bij baseline

Geslacht en klinische uitkomsten

Geslacht en recidieven

Conclusie

Een analyse van de PARADIGM-HF en ATMOSPHERE trials met HFrEF patiënten liet minder ziekenhuisopnames voor HF en CV mortaliteit zien in vrouwen, hoewel zij meer symptomen en slechtere HRKvL hadden in vergelijking met mannen. Bovendien bleken vrouwen relatief onderbehandeld te worden met diuretica, anticoagulantia en devices, gezien hun grotere bewijsvoering voor congestie, en werden zij minder vaak doorverwezen voor een ziektebehandelprogramma en bewegingsprogramma. Deze data suggereren op maat gemaakte therapeutische strategieën voor vrouwen, meer verwijzing voor hartrevalidatieprogramma’s en meer psychosociale hulp.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: