Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Minder CV events met oplaaddosis van statine vóór PCI in patiënten met ACS

Short-term and long-term effects of a loading dose of atorvastatin before percutaneous coronary intervention on major adverse cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome: a meta-analysis of 13 randomized controlled trials

Literatuur - Ye Z, Lu H, Su Q et al. - Eur Heart J 2019;0,1-10

Dit artikel is teruggetrokken door het European Heart Journal.

Voor meer informatie, klik hier.

Introductie en methoden

Hoewel een oplaaddosis van statine significant de incidentie van majeure nadelige cardiovasculaire events (MACE) kan verlagen na percutane coronaire interventie (PCI), en voornamelijk de incidentie van myocardinfarct (MI) [1-9], blijft het onduidelijk of een oplaaddosis van atorvastatine de incidentie van MACE kan verlagen in patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) na PCI. Deze meta-analyse (n=22.095) schatte daarom de effecten van een oplaaddosis van 80 mg atorvastatine (50.7%) vs. conventionele therapie vóór PCI op MACE in patiënten met ACS.

Inclusiecriteria waren: diagnose van ACS, gerandomiseerde gecontroleerde trial, oplaaddosis van atorvastatine was 80 mg voor een geplande PCI, controlegroep ontving conventionele therapie, en voldoende beschikbare data voor analyse. Primaire eindpunten waren sterfte door alle oorzaken en MACE (samenstelling van niet-fataal MI, ziekenhuisheropname, revascularizatie en stroke). In totaal werden 13 trials geïncludeerd en voor subanalyse ingedeeld op basis van de follow-upduur: korte termijn (≤30 dagen)(7 studies) en lange termijn (>30 dagen)(3 studies).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze meta-analyse van 13 gerandomiseerde gecontroleerde trials toonde aan dat een oplaaddosis van (80 mg) atorvastatine vóór PCI MACE (niet-fataal MI, ziekenhuisheropname, revascularizatie en stroke) verlaagde in patiënten met ACS.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J Lees meer over de terugtrekking van dit artikel

Deel deze pagina met collega's en vrienden: