Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen interindividuele variatie in robuuste LDL-c reductie met PCSK9-remming in CVD

Interindividual Variation in Low-Density Lipoprotein Cholesterol Level Reduction With Evolocumab An Analysis of FOURIER Trial Data

Literatuur - Qamar A, Giugliano RP, Keech AC et al. - JAMA Cardiology 2018: published online ahead of print

Introductie en methoden

Het is aangetoond dat remming van proprotein convertase subtilisinkexin type 9 (PCSK9) met evolocumab LDL-c waarden en het risico op CV events verlaagt in patiënten met stabiele atherosclerotische CVD met achtergrondstatinebehandeling [1]. De interindividuele variabiliteit in LDL-c reductie door PCSK9-remmers is echter onduidelijk en de mate ervan is niet gedefinieerd in grootschalige trials. Deze subanalyse (n=21.768) van de Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk (FOURIER)- trial onderzocht daarom de interindividuele variabiliteit in reductie van LDL-c waarden door PCSK9-remming met evolocumab.

De FOURIER-trial randomiseerde 27.564 patiënten, met een eerder myocardinfarct, niet-hemorragische stroke of symptomatisch perifeer vaatlijden, en LDL-c waarden ≥70 mL/dL (1.8 mmol/L) of HDL-c levels ≥100 mg/dL (2.59 mmol/L) die lipidenverlagende achtergrondtherapie hadden, naar evolocumab of placebo.

Interindividuele variatie werd beoordeeld als procentuele reductie in LDL-c van baseline met evolocumab vs. placebo in week 4 en in de loop van het eerste jaar.

Belangrijkste resultaten

LDL-c reductie met evolocumab

LDL-c reductie met placebo

Placebo-gecorrigeerde LDL-c reductie met evolocumab

Conclusie

In deze subanalayse van de FOURIER-trial verlaagde evolocumab LDL-c waarden met ≥50% in meer dan 90% van de CVD-patiënten en met ≥30% in meer dan 99% van de CVD-patiënten. Deze resultaten bieden zekerheid dat LDL-c waarden robuust verlaagd kunnen worden met evolocumab zonder bezorgdheid over variatie in reactie op behandeling in CVD-patiënten met lipidenverlagende achtergrondtherapie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA Cardiology

Deel deze pagina met collega's en vrienden: