Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Afwezigheid van hypertensie, overgewicht en roken resulteert in 9 ziektevrije jaren en verlengde levensverwachting van 6 jaar

Lifetime risk and multimorbidity of non-communicable diseases and disease-free life expectancy in the general population: A population-based cohort study

Literatuur - Licher S, Heshmatollah A, Van der Willik KD et al. - PLoS Med 2019, doi.org/10.1371/journal.pmed.1002741

Introductie en methoden

Risico’s voor de meeste niet-overdraagbare ziekten (NCDs), waaronder beroerte, hartziekte, diabetes, chronische respiratoire ziekte, kanker en neurogeneratieve ziekte, kunnen in hoge mate gemodificeerd worden door het voorkomen van het ontstaan van risicofactoren. Meer populatie-gebaseerde data over multimorbiditeit van NCDs zijn nodig om de impact van risicofactoren op levenslange risico’s en leeftijd van aanvang van NCD te begrijpen. Drie veelvoorkomende risicofactoren hypertensie, overgewicht en roken veroorzaken de meeste jaren met aangepast leven en uiteindelijk sterfte door NCDs [1-3]. Bovendien lag de focus in longitudinale studie op één NCD, hoewel NCDs vaak tegelijk bestaan. Omdat multimorbiditeit een wereldwijde prioriteit in de gezondheidszorg is geworden [4], is meer data nodig. Verhoogde levensverwachting en verbeterde gezondheidszorgsystemen resulteren in grotere aantallen van overleving van de eerste NCD en groter risico op multimorbide leeftijdsgerelateerde NCDs [5].

In deze analyse van de Rotterdam Studie, een gemeenschapsgebaseerd, prospectief cohort, werd levenslang risico voor een NCD berekend en werd er rekening gehouden met NCD multimorbiditeit en concurrerende risico’s voor sterfte door andere oorzaken. Bovendien werd de associatie van gedeelde risicofactorlast (aanwezigheid van hypertensie, overgewicht en roken) met levenslang risico op NCD, leeftijd van aanvang van NCD, en levensverwachting met en zonder NCDs bestudeerd.

Tussen 1989 en 2012 werden individuen ≥45 jaar van de Rotterdam Studie [6] gevolgd. Van het totaal van 14,926 deelnemers, werden diegene met een geschiedenis van 1 of meer NCDs op baseline of die onvolledig gescreend waren uitgesloten, waarna 9061 deelnemers in deze subanalyse overbleven.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze subanalyse van de Rotterdam Studie liet zien dat afwezigheid van de 3 veelvoorkomende gedeelde risicofactoren roken, hypertensie en overgewicht resulteerde in 9 ziektevrije jaren en een verhoogde levensverwachting van 6 jaar in vergelijking met diegenen met deze 3 risicofactoren. Deze data benadrukken dat preventie van roken, hypertensie en overgewicht mogelijk resulteert in gezond oud worden en vroegtijdig overlijden door NCDs voorkomt in individuen wonend in een gemeenschap.

Referenties

Toon referenties

Find this article online at PLoS Medicine

Deel deze pagina met collega's en vrienden: