Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Combinatie van DOAC met aspirine effectief voor preventie van stroke in patiënten met CAD of PAD

Stroke Outcomes in the Cardiovascular OutcoMes for People using Anticoagulation StrategieS (COMPASS) Trial

Literatuur - Sharma M, Hart RG, Connolly SJ et al. - Circulation 2019; Online published ahead of print

Introductie en methoden

Hoewel behandeling met aspirine aanbevolen wordt voor CV preventie in individuen met atherosclerose, verlaagt aspirine het risico op majeure vasculaire events (myocardinfarct, stroke of vasculair sterfte) slechts met 12% in primaire preventie en met 19% in secundaire preventie [1]. Om die reden is behoefte aan een effectievere antitrombotische strategie voor preventie van majeure vasculaire events in patiënten met atherosclerose. De Cardiovascular OutcoMes for People using Anticoagulation StrategieS (COMPASS) trial (n=27.395) onderzocht daarom het effect van rivaroxaban en aspirine vs. alleen aspirine of alleen rivaroxaban op stroke voor preventie van vasculaire events in patiënten met stabiel coronair vaatlijden (CAD) of perifeer vaatlijden (PAD). Deze subanalyse onderzocht het effect op verschillende stroke-typen, onafhankelijke voorspellers van stroke en effecten in verschillende belangrijke subgroepen.

COMPASS was een dubbelblinde, dubbel-dummy trial die patiënten met stabiel CAD of PAD includeerde (waaronder asymptomatische stenose van de carotis arterie ≥50% of eerdere revascularizatie van de carotis arterie) die 1:1:1 werden gerandomiseerd naar tweemaal daags lage-dosis rivaroxaban (2.5 mg) plus eenmaal daags 100 mg aspirine (n=9.152), tweemaal daags 5 mg rivaroxaban (n=9.117) of eenmaal daags 100 mg aspirine (n=9.126) voor preventie van CV sterfte, myocardinfarct of stroke. De gemiddelde follow-upduur was 23 maanden.

Uitkomst was stroke, gedefinieerd als de aanwezigheid van acuut focaal neurologisch verlies met verwachte vasculaire oorsprong, met signalen en symptomen die ≥24 uur aanhielden of tijd tot sterfte. Strokes werden ingedeeld als: ischemische stroke, hemorragische stroke of een onbekend type stroke. Vaardigheden werden geëvalueerd met de modified Rankin Scale (mRS) en met beoordeling van de Standard Assessment of Global activities in the Elderly (SAGE).

Belangrijkste resultaten

Behandeleffecten op incidentie en ernst van stroke

Baseline voorspellers van stroke en behandeleffecten in subgroepen

Behandeleffecten in secundaire preventie van stroke

Behandeleffecten in preventie van eerste stroke in hoogrisicopatiënten

Conclusie

Deze subanalyse van de COMPASS-trial toonde aan dat combinatietherapie met lage-dosis rivaroxaban plus aspirine het risico op stroke in het algemeen en op het subtype ischemische/onbekende stroke verlaagde in patiënten met CAD of PAD, zonder een verhoogd risico op hemorragische stroke. Behandeleffecten waren vergelijkbaar voor verschillende belangrijke subgroepen en eerdere stroke was de sterkste voorspeller van stroke. Deze combinatietherapie is een belangrijke nieuwe optie voor effectieve antitrombotische therapie voor primaire en voornamelijk secundaire preventie van stroke in patiënten met CAD of PAD.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: