Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Middel voor omkering activiteit factor Xa-remmers effectief bij majeure bloeding op factor Xa-remmende therapie

Full Study Report of Andexanet Alfa for Bleeding Associated with Factor Xa Inhibitors

Literatuur - Connolly SJ, Crowther M, Eikelboom JW et al - N Engl J Med. 2019. doi: 10.1056/NEJMoa1814051

Introductie en methoden

Factor Xa-remmers zoals apixaban of rivaroxaban hebben een gunstig voordeel-risicoprofiel voor de behandeling en preventie van trombotische events. Ze zijn echter geassocieerd met een hoger risico op acute majeure bloeding, wat kan leiden tot aanzienlijk morbiditeit en mortaliteit [1-5].

Andexanet alfa is een aangepaste recombinante inactieve vorm van humane factor Xa die specifiek is ontworpen om factor Xa-remmende moleculen te binden en weg te vangen, om snel anti-factor Xa-activiteit te verminderen [6,7]. In vrijwilligers die apixaban of rivaroxaban krijgen, werd aangetoond dat andexanet snel zowel de ongebonden fractie van het plasmaniveau van factor Xa-remmer, als anti-factor Xa-activiteit verlaagde [8]. De Amerikaanse FDA keurde andexanet goed in mei 2018 voor situaties waarin omkering van antistolling met apixaban of rivaroxaban nodig is als gevolg van levensbedreigende of onbeheerste bloeding.

De Andexanet Alfa, a Novel Antidote to the Anticoagulation Effects of Factor Xa Inhibitors (ANNEXA-4) studie bepaalde de effectiviteit en veiligheid van andexanet in patiënten met acute majeure bloeding terwijl ze behandeld werden met een factor Xa-remmer, in een multicenter, prospectieve, open-label enkele-groep cohortstudie-opzet. Patiënten konden mee doen met de studie als ze binnen 18 uur voor presentatie met acute majeure bloeding een van de volgende middelen hadden ontvangen: apixaban, rivaroxaban of edoxaban in welke dosering dan ook, of enoxaparin in een dosering van ten minste 1 mg per kg lichaamsgewicht per dag. De twee co-primaire effectiviteitseindpunten waren procentuele verandering vanaf baseline in anti-factor Xa activiteit na andexanetbehandeling en het percentage patiënten met excellente of goede hemostatische effectiviteit 12 uur na de andexanetinfusie. De populatie voor de effectiviteitsanalyse bestond alleen uit patiënten die in retrospect aan twee voorwaarden voldeden: baseline anti-factor Xa-activiteit van ten minste 75 ng/mL (of 0.25 iU/mL voor patiënten op enoxaparin) en bevestigde majeure bloeding bij presentatie (n=254). Alle patiënten die andexanet hadden gehad werden geïncludeerd in de veiligheidsanalyses. Alle patiënten werden voor ten minste 30 dagen of tot de dood gevolgd.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Toediening van andexanet aan patiënten die presenteren met een acute majeure bloeding terwijl ze factor Xa-remmende behandeling kregen, gaf snelle omkering van factor Xa-remming. 82% Van de patiënten had excellente of goede hemostatische effectiviteit na 12 uur.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op NEJM

Deel deze pagina met collega's en vrienden: