Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DPP-4 remmer behaalt primair eindpunt in CV uitkomstentrial

Nieuws - 14 feb. 2019

De CARdiovascular Outcome study of LINAgliptin versus glimepiride in patients with type 2 diabetes (CAROLINA) trial behaalde zijn primaire eindpunt, gedefinieerd als non-inferioriteit van de dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) -remmer linagliptine in vergelijking met het sulfonylureumderivaat glimepiride in tijd tot een eerste voorval van CV sterfte, niet-fataal MI of niet-fatale stroke (3P-MACE).

De CAROLINA trial evalueerde de CV veiligheid van linagliptine (eenmaal daags 5 mg) in vergelijking met het sulfonylureumderivaat glimepiride, bovenop standaardzorg in 6.033 volwassenen met T2DM en verhoogd CV risico of vastgestelde CVD. De trial onderzocht de veiligheid van linagliptine met een mediane follow-upduur van meer dan 6 jaar. Het totale veiligheidsprofiel van linagliptine in CAROLINA was consistent met eerder verkregen data en veiligheidssignalen werden niet opgemerkt.

CAROLINA is een multinationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, actief-gecontroleerde trial die 6.033 volwassenen met T2DM uit 43 landen met meer dan 600 locaties includeerde, die werden onderzocht voor een mediane duur van meer dan 6 jaar. De trial includeerde volwassenen in een vroeg stadium van T2DM: volwassenen met een mediane ziekteduur van 6.2 jaar, die helemaal geen therapie kregen, of 1-2 glucoseverlagende middelen (bijvoorbeeld metformine). De studie was ontworpen om het effect van eenmaal daags 5 mg linagliptine op CV veiligheid te onderzoeken in volwassenen met T2DM en verhoogd CV risico of CVD, in vergelijking met het sulfonylureumderivaat glimepiride (beide toegevoegd bovenop achtergrondbehandeling met glucoseverlagende medicatie en standaard CV behandeling).

Bron: persbericht Boehringer Ingelheim / Lilly, 14 februari 2019

Deel deze pagina met collega's en vrienden: