Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Bariatrische operatie in obese individuen met hypertensie resulteert in verbeterde BP uitkomsten

Effects of Bariatric Surgery Versus Medical Therapy on the 24-Hour Ambulatory Blood Pressure and the Prevalence of Resistant Hypertension The GATEWAY Randomized Clinical Trial

Literatuur - Schiavon CA, Ikeoka D, Santucciet EV et al. - Hypertension. 2019;73:571-577,DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12290

Introduction and methods

Observationele studies suggereren dat bariatrische operatie resulteert in CV voordeel door verlaging van bloeddruk (BP) [1-3]. Er zijn echter hiaten in de literatuur over dit onderwerp aangezien de meeste cohorten en interventiestudies zich hebben gericht op diabetes en metabole variabelen als primaire uitkomsten. Bovendien is data beperkt tot spreekkamer BP metingen in patiënten met graad 3 obesitas. Recentelijk toonde de Gastric Bypass to Treat Obese Patients With Steady Hypertension (GATEWAY) trial aan dat Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) gecombineerd met medische therapie (MT) resulteerde in grotere reductie van totaal aantal antihypertensivaklassen als ook groter aantal patiënten met remissie van hypertensie na 12 maanden, in vergelijking met alleen MT [4].

De GATEWAY trial is een gerandomiseerde, niet-geblindeerde, single-centrum, klinische trial die 100 patiënten includeerde met leeftijd van 18 tot 65 jaar, body mass index reikte van 30.0 tot 39.9 kg/m², met vastgestelde hypertensie behandeld met ≥2 antihypertensiva met maximale dosis of >2 antihypertensiva met gemiddelde dosis. Deelnemers werden gerandomiseerd naar of RYGB gecombineerd met MT (50 patiënten) of alleen MT (50 patiënten).

In deze substudie van de GATEWAY trial werd een meer gedetailleerde analyse uitgevoerd met bepaling van 24-uurs ambulante BP monitoring (ABPM), waaronder non-dipping profiel en BP variabiliteit, en prevalentie van resistente hypertensie (RH) werd na 12 maanden geanalyseerd. Variabiliteit van spreekkamer systolische en diastolische BP werd berekend na 3 verzamelde metingen door de SD. Voor ABPM variabiliteit werd average real variabiliteit (ARV) berekend. ARV is een nuttige voorspeller van uitkomsten, waarbij hogere waarden van ARV geassocieerd zijn met slechtere uitkomsten [5].

Belangrijkste resultaten

Conclusie

RYGB resulteerde in vergelijkbaar 24-uurs ABPM en non-dipping profiel in vergelijking met alleen MT, maar de RYGB groep had minder antihypertensivaklassen nodig. Bovendien verminderde RYGB BP variabiliteit en resulteerde het in een verlaging van het aantal patiënten met resistente hypertensie. Deze studie suggereert dat bariatrische operatie een veelbelovende additieve behandeling is om BP regulatie te verbeteren in obese patiënten met hypertensie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Hypertension

Deel deze pagina met collega's en vrienden: