Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langdurige therapietrouw aan statines omgekeerd geassocieerd met mortaliteit door alle oorzaken in ASCVD

Association of Statin Adherence With Mortality in Patients With Atherosclerotic Cardiovascular Disease

Literatuur - Rodriguez F, Maron DJ, Knowles JW et al. - JAMA Cardiol 2019; doi:10.1001/jamacardio.2018.4936

Introductie en methoden

De geüpdatete 2018 American College of Cardiology (ACC) en de American Heart Association (AHA) cholesterolrichtlijnen bevelen statines aan als hoofdbehandeling voor patiënten met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD) en benadrukken het belang om therapietrouw te bepalen in de dagelijkse praktijk [1]. Statines worden echter substantieel ondergebruikt en ondergedoseerd in veel patiënten met hoog risico, zelfs na een acuut coronair syndroom [2-4]. De redenen voor lage therapietrouw aan statinebehandeling zijn complex en kunnen factoren omvatten die betrekking hebben op patiënt, clinicus en gezondheidszorgsysteem en onduidelijk blijven. Bovendien hebben de meeste studies therapietrouw aan statines meteen na een ASCVD event of ziekenhuisopname geëvalueerd in patiënten, wanneer nieuwe statines werden voorgeschreven.

Deze retrospectieve cohortstudie (n=347.104) bepaalde daarom de associatie tussen therapietrouw aan statines en mortaliteit door alle oorzaken bij poliklinische patiënten met vastgestelde ASCVD (18-85 jaar) uit de Veterans Affairs (VA) Health System (januari 2013-april 2014) die een stabiele voorschrijving van een statine hadden, en onderzocht of deze associatie beïnvloed werd door intensiteit van statinebehandeling of door karakteristieken op patiënt- of systeemniveau. Patiënten die dosisreductie of intensifiëring ondergingen gedurende de zes maanden na de indexdatum werden uitgesloten. Intensiteit van statinetherapie werd ingedeeld volgens de ACC/AHA cholesterol behandelrichtlijnen: laag, matig of hoog [1,5]. Therapietrouw werd gedefinieerd door de ‘medication possession ratio (MPR)’, wat berekend werd door het aantal dagen van poliklinische statineverstrekking gedurende een periode van 12 maanden te delen door het aantal dagen dat de patiënt niet was opgenomen en levend was gedurende de periode van 12 maanden. MPR werd geclassificeerd als volgt: <50%, 50% tot 69%, 70% tot 89% of ≥90%. Gemiddelde follow-up was 2.9 jaar.

Primaire uitkomt was mortaliteit door alle oorzaken. Secundaire uitkomsten waren 1-jaarsmortaliteit, 1-jaarsziekenhuisopname voor ischemische hartziekte of ischemische stroke.

Belangrijkste resultaten

Patiëntkarakteristieken en therapietrouw aan statinebehandeling

Therapietrouw aan statinebehandeling en 1-jaarsziekenhuisopname

Therapietrouw aan statinebehandeling en 1-jaarsmortaliteit door alle oorzaken

Langdurige therapietrouw aan statines omgekeerd geassocieerd met mortaliteit door alle oorzaken in ASCVD

Conclusie

Deze retrospectieve cohortstudie toonde een omgekeerde, gegradeerde associatie tussen langdurige therapietrouw aan statines en mortaliteit door alle oorzaken in VA patiënten met ASCVD. Deze data suggereren dat optimalisering van therapietrouw aan statines nodig is om secundaire preventie van ASCVD te verbeteren.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op JAMA Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: