Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Dosis-responsrelatie tussen zittend gedrag en CVD in oudere vrouwen

Sedentary Behavior and Cardiovascular Disease in Older Women - The OPACH Study

Literatuur - Bellettiere J, LaMonte MJ, Evenson KR et al., - Circulation. 2019;139:1036–1046

Introductie en methoden

Over de gezondheidsvoordelen van matig tot intensieve fysieke activiteit (MVPA) bestaat geen twijfel. Ook komt steeds meer bewijsvoering voor dat hoge niveaus van zittend gedrag, onafhankelijk van MVPA, een risicofactor is voor CVD [1]. Studies die zit-tijd hebben bestudeerd hebben bijna alle zelf-gerapporteerde data gebruikt. Dit is vertekend en kan leiden tot onderschatting van verbanden [2,3]. De American Heart Association, en anderen, hebben daarom opgeroepen tot gebruik van objectieve maten van zit-tijd wanneer relaties met cardiometabole gezondheid worden geëvalueerd [4].

Gebruik van accelerometers om zit-tijd te kwantificeren biedt de mogelijkheid om patronen van opstapeling van zit-tijd te karakteriseren: wordt de totale zit-tijd vaak onderbroken of lang aaneengesloten, dus in lange, continue zitsessies? Van het laatste is aangetoond dat het geassocieerd is met verstoorde glucoseregulatie en met andere cardiometabole risicofactoren, zowel in experimentele [5,6], als in epidemiologische studies [7,8]. Er zijn geen prospectieve studies uitgevoerd in ouderen, wanneer zit-tijd langer is.

Dit is een prospectieve studie die accelerometer-gemeten zit-tijd en de patronen van hoe zit-tijd optelt evalueerde in relatie tot CVD events in een etnisch diverse cohort van oudere vrouwen zonder voorgeschiedenis met myocardinfarct (MI) of stroke. De OPACH Study (Objectively Measured Physical Activity and Cardiovascular Health) includeerde 7058 zelfstandig wonende vrouwen van 63 jaar en ouder, tussen 2012 en 2014. Deelnemers droegen accelerometers op hun rechter heup voor 24 uur per dag op 7 achtereenvolgende dagen. Deelnemers rapporteerden in-bed en uit-bed tijden op de dagen dat ze de accelerometer droegen, en deze perioden werden van de metingen verwijderd. 6133 Vrouwen voldeden aan de dataverwerkingscriteria voor het schatten van de gemiddelde dagelijkse zit-tijd (≥10 wakkere draaguren op ≥4 dagen per week). De primaire uitkomst was CVD events: eerste optreden van MI, revascularisatie, opname voor angina, hartfalen, stroke, of sterfte door CVD in een vrouw die deze CVD nog niet had.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze prospectieve cohortstudie van oudere, zelfstandig wonende vrouwen van etnisch diverse komaf, laat een lineaire dosisafhankelijke relatie zien tussen zit-tijd en CVd events, door gebruik te maken van accelerometerdata. Zowel langere totale zit-tijd als langere duur van zitsessies hadden effect op CVD risico.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: