Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Terugtrekking meta-analyse over oplaaddosis statine voor PCI bij ACS

Nieuws - 1 mrt. 2019

Een meta-analyse van RCTs naar atorvastatine loading voorafgaand aan PCI voor ACS die we recent bespraken hebben, is teruggetrokken door het European Heart Journal.

Turgeon en Althouse schrijven in het European Heart Journal dat ze diverse fouten opmerkten toen ze het artikel van Ye et al. lazen. Ze stellen dat ten minste 7 van de 13 studies die zijn geïncludeerd in de meta-analyse, uitgesloten hadden moeten worden op basis van de selectiecriteria van de auteurs zelf.

Voor twee ACS studies is de reden dat geen van de patiënten PCI heeft ondergaan. Vier geïncludeerde studies werden niet primair in ACS patiënten uitgevoerd, en in de meeste gevallen werden zij zelfs helemaal uitgesloten van deelname. De laatste studie die niet geïncludeerd had moeten worden was een niet-gerandomiseerde prospectieve registerstudie, in plaats van een RCT.

Een gecorrigeerde analyse van de zes resterende studies geeft zwakkere effectgrootten dan die oorspronkelijk werden gepubliceerd op basis van de 13 studies. In de gecorrigeerde analyse is onvoldoende bewijs dat een oplaaddosis statine voorafgaand aan PCI voor ACS de uitkomsten verbetert. Bovendien zijn de resultaten grotendeels gedreven door die van de SECURE-PCI; de andere, kleinere studies voegen nauwelijks iets toe naast de resultaten van SECURE-PCI. Omdat de gecorrigeerde analyse de resultaten en conclusies dusdanig veranderen, adviseren Turgeon en Althouse dat het artikel van Ye et al. wordt teruggetrokken voor correctie.

Dat is inderdaad gebeurd, schrijven hoofdredacteur Lüscher en Davies. Het redactionele team van het European Heart Journal raakte op de hoogte van de situatie nadat Turgeon en Althouse hun zorgen op Twitter hadden geuit, waarna zij werden uitgenodigd een bijdrage te schrijven voor het Discussie Forum van het tijdschrift. Het redactionele team kwam, na review, tot dezelfde conclusie over de onterechte inclusie van 7 studies in de meta-analyse. Ye et al. hebben fouten erkend, verontschuldigingen geuit en zullen een gereviseerde versie insturen.

Lees de bijdrage van Turgeon en Althouse

Deel deze pagina met collega's en vrienden: