Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geslachtsverschillen in trends, behandeling en regulatie van CV risicofactoren in de VS van 2001-2016

Sex Differences in the Prevalence of, and Trends in, Cardiovascular Risk Factors, Treatment, and Control in the United States, 2001 to 2016

Literatuur - Peters SA, Muntner P, Woodward M. - Circulation. 2019;139:1025–1035. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035550

Introductie en methoden

Hoewel men dacht dat mannen meer aan CVD leiden, hebben vrouwen en mannen een vergelijkbaar levenslang risico op CVD [1,2]. Meerdere initiatieven, zoals AHA’s Go Red for Women [3], hebben geprobeerd om meer bewustwording voor CVD in vrouwen te creëren, maar het is onbekend of ze een impact hebben gehad op geslachtsverschillen in niveaus van CV risicofactoren en behandeling en regulatiepatronen. Bovendien, als trends in prevalentie, behandeling en regulatie van hypertensie, diabetes en dyslipidemie al gerapporteerd zijn, ontbreken data voor verschillende leeftijden en rassen en voor degenen met en zonder eerder CVD vaak.

Daarom werden geslachtverschillen in trends voor CV risicofactoren (bloeddruk, cholesterol, HbA1c, gewicht en roken) en prevalentie, behandeling en regulatie van hypertensie, diabetes en dyslipidemie in de VS van 2001 tot 2016 bepaald met gebruik van data van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES[4]). Algemene trends en trends gestratificeerd voor leeftijd, ras en voor degenen met of zonder CVD geschiedenis werden gekwantificeerd.

NHANES includeert zelfstandig wonende VS inwoners in 2 jaars-rondes, die worden geselecteerd met een meerstaps-kans-steekproefaanpak om nationale representatieve schattingen te genereren. Data van de 8 2-jaars NHANES rondes tussen 2001 en 2016 werden gebruikt om 4 4-jaars perioden te creëren (2001–2004, 2005–2008, 2009–2012, en 2013–2016) en 35416 deelnemers werden geïncludeerd in de huidige studie. Subgroepanalyses werden uitgevoerd per leeftijdsgroep (20-34, 35-49, 50-64, 65-79 jaar), CVD geschiedenis en ras (Hispanic, niet-Hispanic wit, niet-Hispanic zwart en anders). Een samenvattende score (0-4) werd gecreëerd gebaseerd op de aanwezigheid of afwezigheid van 4 risicofactoren: huidig roken, hypertensie, diabetes en dyslipidemie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Trends van 2001-2004 tot 2013-2016 in SBP, roken, HDL-c en HbA1c waren redelijk vergelijkbaar in een representatieve groep van VS inwoners. Reducties in TC waren groter in mannen dan vrouwen en toename in BMI was groter in vrouwen dan mannen. Een lagere prevalentie van gereguleerde hypertensie en diabetes werd gezien in mannen en een lagere prevalentie van gereguleerde dyslipidemie in vrouwen. Verschillen in aantal peronsen dat behandeld werd tussen geslachten kunnen mogelijk, tot op zekere hoogte, de waargenomen verschillen in mate van regulatie verklaren.

Referenties

Toon referenties

Find this article online at Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: