Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Scientific statement van AHA over meten van bloeddruk

Nieuws - 6 mrt. 2019

Accuraat meten van bloeddruk (BP) is essentieel voor diagnose en management van hypertensie. De geüpdatete versie van de AHA scientific statement over BP metingen in mensen benoemt het gebruik van oscillometrische apparaten om menselijke fouten te verminderen die geassocieerd zijn met de auscultatoire aanpak en om meerdere metingen in één keer te verkrijgen voor geautomatiseerde BP-officemetingen.

Verschillen in BP wanneer het buiten de kliniek wordt gemeten (ambulant of thuis monitoren) vs officemetingen worden bediscussieerd en het belang van meten van BP buiten de kliniek om white-coat hypertensie, masked hypertensie en hoge nachtelijke BP te identificeren. Gebruik van ambulant BP monitoren wordt aangeraden om hypertensie buiten de kliniek te bevestigen en thuis monitoren van BP wordt aangeraden als alternatief wanneer ambulant monitoren niet beschikbaar is.

Ook worden methoden hoe BP te meten in kinderen en pubers besproken; zowel oscillometrische en auscultatoire methoden zijn acceptabel. Aan het eind wordt benoemd dat initiële en doorlopende training van zorgpersoneel en gebruik van gevalideerde en gekalibreerde apparaten cruciaal zijn om accurate BP metingen te verkrijgen.

Vind dit artikel online op Hypertension

Deel deze pagina met collega's en vrienden: