Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Orale antibiotica voor behandeling van linkszijdige endocarditis even veilig en effectief als IV therapie op lange termijn

Nieuws - 18 mrt. 2019

Partial Oral Treatment of Left-Sided Infectious Endocarditis – The POET Trial – Long Term Follow-up

Gepresenteerd op ACC.19 door Henning Bundgaard (Kopenhagen, Denemarken)

Introductie en methoden

Infectieuze endocarditis wordt behandeld met intraveneuze (IV) antibiotica gedurende maximaal 6 weken en patiënten moeten in het ziekenhuis blijven. Er is een hoog percentage ziekenhuiscomplicaties. Sterftecijfers zijn ook hoog. Complicaties komen voornamelijk voor in de vroege fase. Als de patiënt eenmaal gestabiliseerd is, is het ontvangen van IV antibiotica de belangrijkste reden om in het ziekenhuis te blijven. Verblijf in het ziekenhuis kan, op zich genomen, complicaties veroorzaken.

De POET studie onderzocht of een verandering naar oraal toegediende antibiotica en continue IV toegediende antibiotica vergelijkbare effectiviteit en veiligheid hebben in een Deense landelijke gerandomiseerde studie met 400 gestabiliseerde patiënten met endocarditis (niet-inferioriteitsstudie). De kortetermijnresultaten na 6 maanden zijn eerder gerapporteerd. Deze presentatie deelt de langetermijnresultaten, tot 3.5 jaar. Patiënten met linkszijdige endocarditis, gebaseerd op de gemodificeerde Duke-criteria, veroorzaakt door Streptococci, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus of Coagulase-negatieve Staphylococci werden geïncludeerd. Het primaire eindpunt was een samenstelling van sterfte door alle oorzaken, ongeplande hartchirurgie, embolische events bevestigd door beeldvorming en terugval van bacteriëmie met het primaire pathogeen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze langdurige follow-up van de POET studie toonde aan dat de effectiviteit en veiligheid van overschakeling naar orale antibioticabehandeling niet-inferieur waren aan continue IV antibioticabehandeling bij gestabiliseerde patiënten met linkszijdige endocarditis. De gemiddelde verblijfsduur werd 16 dagen korter, dus ongeveer gehalveerd.

Discussie

De discussiant Gurusher Panjrath (Washington, DC, V.S.) feliciteerde de onderzoekers met de goed ontworpen studie over de inspanning om resistentie tegen meerdere geneesmiddelen te verminderen. De primaire uitkomst werd behaald; hoe kunnen we deze bevindingen nu extrapoleren? De data zijn erg sterk, maar er moet worden opgemerkt dat de pathogenen mogelijk een beetje anders zijn op andere plaatsen dan Denemarken. Bovendien kan de beschikbaarheid of het gebruik van verschillende antibiotica verschillen per land. We hebben meer informatie en samenwerking nodig voor de situatie aan de andere kant van de oceaan. Er was 100% follow-up, en dat roept natuurlijk de vraag op of dat behaald kan worden in een real-life populatie. Dus, Panjrath concludeerde dat we iets meer informatie nodig hebben, voordat we overgaan op implementatie, maar we zijn zeker op weg.

- Onze verslaglegging van ACC.19 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres -

De resultaten van de POET trial werden tegelijkertijd gepubliceerd in de NEJM

Deel deze pagina met collega's en vrienden: