Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Kortere DAPT duur met continuering van P2Y12 remmer monotherapie is even veilig en effectief als 12 maanden DAPT na PCI

Nieuws - 19 mrt. 2019

One-Month Dual Antiplatelet Therapy Followed by Clopidogrel Monotherapy versus Standard 12-Month Dual Antiplatelet Therapy with Clopidogrel After Drug-Eluting Stent Implantation: STOPDAPT-2 trial

Gepresenteerd op ACC.19 door Hirotoshi Watanabe (Kyoto University, Kyoto, Japan)

-

SMART-CHOICE: P2Y12 Inhibitor Monotherapy Versus Dual Antiplatelet Therapy in Patients Undergoing Implantation of Coronary Drug-eluting Stents

Gepresenteerd op ACC.19 door Joo-Yong Hahn (Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Zuid Korea)

Introductie en methoden

Er is onduidelijkheid over de optimale duur van duale antiplaatjestherapie (DAPT) met aspirine en een P2Y12 remmer na coronaire drug-eluting stent implantatie met de huidige generatie stents. Korte duur van DAPT met vervolgens P2Y12 remmer monotherapie is wenselijk om bloedingsevents te minimaliseren, als het niet geassocieerd is met een verhoging in ischemische events.

In de STOPDAPT-2 trial, een multicenter, door arts geïnitieerde, open-label, gerandomiseerde gecontroleerde trial, werd de effectiviteit en veiligheid van een regime van 1 maand DAPT gevolgd door clopidogrel monotherapie getest in vergelijking met het standaard regime van 12 maanden DAPT met aspirine en clopidogrel na everolimus-afgevende stent implantatie. Dit was een niet-inferioriteitstrial met primaire eindpunt van netto nadelige CV events (NACE), een samenstelling van CV sterfte, MI, beroerte, definitieve stent trombose, of TIMI grote/kleine bloedingen, na 12 maanden. Van december 2015 tot december 2017 werden 3045 patienten geïncludeerd en gerandomiseerd in 1:1 ratio naar de 2 groepen.

De SMART-CHOICE trial was een prospectief, multi-center, gerandomiseerde, open-label, niet-inferioriteitstrial, waarin 2993 patiënten na drug-eluting stent implantatie (beide everolimus en sirolimus) werden toegewezen aan 3 maanden DAPT gevolgd door P2Y12 monotherapie (clopidogrel, ticagrelor of prasugrel) of aan ten minste 12 maanden DAPT. Het primaire eindpunt was grote nadelige cardiale of cerebrovasculaire events (sterfte door alle oorzaken, myocardinfarct, of beroerte) 12 maanden na de index procedure.

Belangrijkste resultaten

STOPDAPT-2

SMART-CHOICE

Conclusie

In beide trial was kortere DAPT duur (1 maand in STOPDAPT-2 en 3 maanden in SMART-CHOICE) gevolgd door P2Y12 remmer monotherapie niet-inferieur aan 12 maanden DAPT ten opzichte van ischemische events in patiënten na drug-eluting stent implantatie, en kortere DAPT duur verminderde bloedingen.

- Onze verslaglegging van ACC.19 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: