Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Sterk gezuiverd omega-3 vetzuur verlaagt eerste en terugkerende ischemische events in hypertriglyceridemie

Nieuws - 19 mrt. 2019

Introductie en methoden

De Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl–Intervention Trial (REDUCE-IT) had eerder een 25% reductie van eerste gebeurtenis van een groot nadelig CV event (MACE) laten zien met behandeling met 4 gram icosapent ethyl, een gezuiverde en stabiele voorgeschreven vorm van het omega-3 vetzuur EPA in vergelijking met placebo, in patiënten met hypertriglyceridemie met hoog risico. 19212 patiënten met vastgesteld CVD (secundaire preventiecohort) of ≥50 jaar met diabetes met ≥1 aanvullende risicofactor voor CVD (primaire preventiecohort) met nuchtere TG waarden ≥135 mg/dL en <500 mg/dL en LDL-c tussen 40 en 100 mg/dL en op stabiele statine therapie en/of ezetimibe werden geïncludeerd in de REDUCE-IT. Het primaire eindpunt was een samenstelling van CV sterfte, niet-fatale MI, niet-fatale beroerte, coronaire revascularisatie en ziekenhuisopname voor onstabiele angina. De primaire analyse overwoog alleen eerste events. Deze analyse van REDUCE-IT keek naar het totaal aantal events, dus potentiële terugkerende events in dezelfde patiënten.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse laat zien dat, wanneer in vergelijking met placebo, icosapent ethyl 4 g/dag significant totaal CV events verminderde met 30%, waaronder 25% minder eerste events, 32% minder tweede, 31% minder derde en 48% minder vierde of verdere events. Dit wijst op de grote last van ischemische events in statine-behandelde patiënten met baseline TG waarden > ~100 mg/dL en de mogelijkheid van icosapent ethyl in het verminderen van dit resterende risico.

Bhatt voegde toe dat voor elke 1000 patiënten behandeld met icosapent etheyl voor 5 jaar, 12 CV sterftes voorkomen kunnen worden, en 42 fatale of niet-fatale MI, 14 fatale of niet-fatale beroertes, 76 coronaire revascularisaties en 16 ziekenhuisopnames voor onstabiele angina vermeden kunnen worden (totaal 159 primaire samengestelde eindpuntevents).

Discussie

De discussant Eileen Handberg merkte op dat het niet gebruikelijk is om in klinische trials naar terugkerende events te kijken, maar ze zijn van groot belang voor de patiënten. Deze studie toonde aan dat patienten met CVD vaak meerdere events hebben. En dat deze verminderd kunnen worden. Ze denkt dat dit type analyse vaker gedaan moeten worden om een beter idee te krijgen van de totale last van ziekte en wat er aan gedaan kan worden.

- Onze verslaglegging van ACC.19 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres -

Bekijk de video van de REDUCE-IT trial

Deel deze pagina met collega's en vrienden: