Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Centrale en perifere inspannings-gerelateerde factoren onafhankelijk geassocieerd met HFpEF

Central and Peripheral Determinants of Exercise Capacity in Heart Failure Patients With Preserved Ejection Fraction

Literatuur - Wolsk E, Kaye D, Komtebedde J et al. - JACC Heart Failure 2019; DOI: 10.1016/j.jchf.2019.01.006

Introductie en methoden

De onderliggende mechanismen van verminderde inspanningscapaciteit in patiënten met hartfalen en behouden ejectiefractie (HFpEF) blijven onbekend [1]. Studies hebben centrale factoren (bijv. hartslag [HR], slagvolume [SV], vullingsdrukken) en perifere factoren (bijv. zuurstofgebruik door skeletspier, BMI, nierfunctie) geïdentificeerd die betrokken zijn bij inspanningsintolerantie in HFpEF. In slechts enkele studies werden echter gouden standaard invasieve metingen gebruikt om de relatie tussen symptomen en aerobe capaciteit direct te beoordelen [2-4]. Bovendien includeerde geen van de studies een controlegroep die zich met gematchte werklast inspande op het piekniveau van HFpEF patiënten.

Deze cohortstudie onderzocht daarom welke hemodynamische variabelen (centrale en perifere factoren) onafhankelijk geassocieerd waren met HFpEF (n=108) bij maximale inspanningscapaciteit, in vergelijking met gezonde controles (n=42) die zich met dezelfde werklast inspanden om hemodynamische verschillen te onderzoeken die specifiek zijn voor het HFpEF fenotype, in plaats van toe te schrijven zijn aan de behaalde werklast bij maximale inspanning. Bovendien werd een aanvullende analyse uitgevoerd, waarbij gebruik werd gemaakt van veranderingen ten opzichte van de werklast die tijdens maximale inspanning voor beide groepen werd uitgevoerd.

Data werden verkregen van drie van de grootste prospectieve trials met patiënten met HFpEF (REDUCE LAP-HF en REDUCE LAP-HF I [5,6]) en gezonde deelnemers (HemReX [7]) ≥40 jaar (inclusie 2013-2016). De hemodynamische reactie werd gemeten gedurende inspanning op een ergometer in liggende positie met behulp van rechtszijdige hartkatheterisatie. Weerstand van de ergometer werd elke 3 tot 4 minuten verhoogd met stappen van ofwel 20 W (patiënten met HFpEF) of 25 W (controles) totdat maximale inspanning werd bereikt. In HFpEF patiënten was maximale inspanning gedefinieerd als wanneer zij niet in staat waren om 60 trappen/min te halen op de ergometer bij een bepaalde werklast, en in controles als 4 min van inspanning op een ergometer in liggende positie met lactaatopbouw en objectieve tekenen van heftige inspanning bij een werklast die overeenkwam met 75% van het maximale zuurstofgebruik.

De volgende hemodynamische data werden gemeten: centrale veneuze druk (CVP), gemiddelde druk van de longslagader (mPAP), pulmonale capillaire wiggedruk (PCWP), cardiale output met behulp van thermodilutietechniek (CO), niet-invasieve systolische bloeddruk (SBP), niet-invasieve diastolische bloeddruk (DBP), niet-invasieve perifere zuurstofsaturatie (SaO2), en HR. Bovendien werd een monster genomen van gemengde veneuze zuurstof uit de longslagader. Andere hemodynamische parameters werden afgeleid van deze gemeten variabelen.

Belangrijkste resultaten

Veranderingen in centrale en perifere inspanningsfactoren bij gematchte werklast

Variabelen geassocieerd met HFpEF gedurende inspanning bij gematchte werklast

Vergelijking van centrale en perifere inspanningsfactoren gecorrigeerd voor werklast

Conclusie

In deze cohortstudie waren drie belangrijke factoren (PCWP, BMI en SV) onafhankelijk geassocieerd met HFpEF, in vergelijking met gezonde individuen gedurende liggende inspanning bij gematchte werklast. In totaal bepaalden deze factoren 90% van het verschil in inspanningscapaciteit tussen patiënten met HFpEF en gezonde controles, met PCWP als grootste bijdrager. Deze data suggereren dat behandelingen die een hoge linkszijdige hartvullingsdruk verlagen tijdens inspanning mogelijk inspanningscapaciteit en prognose verbeteren in patiënten met HFpEF.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC Heart Failure

Deel deze pagina met collega's en vrienden: