Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Tijdsafhankelijke luchttemperatuurstijging verhoogt mogelijk hitte-gerelateerd MI risico

Temporal variations in the triggering of myocardial infarction by air temperature in Augsburg, Germany, 1987–2014

Literatuur - Chen K, Breitner S, Wolf K et al. - Eur Heart J 2019; doi:10.1093/eurheartj/ehz116

Introductie en methoden

Kortdurende blootstelling aan omgevingsfactoren, zoals luchttemperatuur, kan een stimulans zijn voor een acuut myocardinfarct (MI) [1,2]. Hoewel epidemiologische data nadelige effecten op CVD hebben laten zien door verhoogde mortaliteit en morbiditeit met zowel hoge als lage temperaturen (dus: hitte en kou) [3,4], blijft het tegenstrijdig of luchttemperatuur en het optreden van een MI zijn geassocieerd.

Om bedacht te zijn op de impact van klimaatverandering op toekomstige gezondheid, is tijdsafhankelijke variatie in de associatie tussen luchttemperatuur en gezondheid een van de meest kritieke onderwerpen geworden [5,6]. Deze studie onderzocht daarom de tijdsafhankelijke variaties in de associaties tussen kortdurende blootstelling aan temperatuur en het optreden van een MI gedurende een periode van 28 jaar, met behulp van tijdsvariërend verdeeld lag-niet-lineair model (distributed lag non-linear model, DLNM).

Deze tijdgestratificeerde case-cross-over studie was gebaseerd op data van het MONICA/KORA MI register, een populatie-gebaseerd MI register in Augsburg, Duitsland van jan 1987 tot dec 2014. MI events (fatale [n=13.177] en niet-fatale [n=14.133]) werden verder ingedeeld op basis van type bij opname (incidente en terugkerende events) en infarcttype (STEMI en NSTEMI voor overlevenden van 24-uurs ziekenhuisopname). Data van dagelijkse 24-uurs gemiddelde meteorologische variabelen werden verkregen van meetstations in Augsburg. Voor elke deelnemer werd de bloostelling op de dag dat de persoon een MI kreeg (‘case’ dag) vergeleken met bloostellingen op dagen op dezelfde dag van de week gedurende dezelfde maand (‘controle’ dag). Temperatuur-MI associaties werden geschat voor twee aparte subperioden (1987-2000 en 2001-2014). De referentietemperatuur (minimale MI temperatuur [MMIT]) was 18.4˚C, gedefinieerd als de temperatuur dat het minimale risico op totale MI events gaf gedurende de hele studieperiode. Om kwetsbare subgroepen te identificeren werd informatie verkregen over geslacht, leeftijdsgroepen (25-64 en 65-74 jaar), woonplaats (stad en districten), alleen leven, geschiedenis met diabetes mellitus, hyperlipidemie en reeds bestaande CVD (angina, coronaire hartziekte, hypertensie en stroke) voor elk event. Voor niet-fatale events was additionele informatie beschikbaar over opleidingsniveau, rookstatus en obesitas.

Belangrijkste resultaten

Tijdsvariërende associatie van luchttemperatuur en MI

Tijdsvariërende temperatuur-MI associatie in specifieke subgroepen

Conclusie

Deze tijdgestratificeerde case-cross-over studie van 28 jaar toonde hogere risicoschattingen aan van hitte-gerelateerd (>18.4˚C) MI optreden in 2001-2014 in vergelijking met 1987-2000 voor terugkerende en NSTEMI events, voornamelijk in individuen met diabetes mellitus en hyperlipidemie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: