Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Groot absoluut voordeel met PCSK9 remmer in ACS patiënten met polyvasculaire ziekte

Patients with Recent Acute Coronary Syndrome and Polyvascular Disease Derive Large Absolute Benefit from Alirocumab: ODYSSEY OUTCOMES Trial

Literatuur - Jukema JW, Szarek M, Zijlstra LE, et al. - JACC 2019; doi: 10.1016/j.jacc.2019.03.013

Introductie en methoden

Patiënten met perifeer vaatlijden (PAD) of cerebrovasculair lijden (CeVD) hebben een verhoogd risico op MACE en sterfte in vergelijking met degenen zonder, ongeacht geschiedenis van coronair vaatlijden (CAD) [1-3]. Wanneer PAD of CeVD samenvalt met acuut coronair syndroom, is risico op MACE en sterfte zelfs nog meer verhoogd [4,5]. Intensieve therapie is nodig om secundaire events te voorkomen in deze patiënten. De PCSK9 remmer alirocumab verlaagde MACE en sterfte in patiënten met recent ACS en verhoogde lipidenwaarden, in vergelijking met placebo, aangetoond in de ODYSSEY OUTCOMES trial (voor MACE: absolute risicoreductie (ARR) 1.6%, 95%CI:0.7-2.4%, P=0.0003, voor sterfte: ARR 0.6%, 95%CI:0.2-0.6%) [6].

ODYSSEY OUTCOMES was een multicenter, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial in 18924 ACS patiënten (MI of onstabiele angina) met verhoogde lipiden, die op statinetherapie zaten. Patiënten werden toegewezen in een 1:1 ratio om alirocumab of placebo te ontvangen.

Deze vooraf gespecificeerde analyse van de ODYSSEY OUTCOMES trial onderzocht of reductie van MACE en sterfte door alirocumab beïnvloed werd door de aanwezigheid van polyvasculaire ziekte (PAD, CeVD of beide) om voorkeurspatiënten te identificeren voor deze therapie. Met dit doel werden 3 subgroepen gedefinieerd: monovasculaire ziekte (CAD zonder PAD of CeVD), polyvasculaire ziekte in 2 vaatbedden (CAD en of PAD of CeVD) en polyvasculaire ziekte in 3 vaatbedden (CAD, PAD, en CeVD).

Het primaire eindpunt was MACE, een samenstelling van coronaire hartziekte sterfte, niet-fatale MI fatale of niet-fatale ischemische beroerte of onstabiele angina waardoor ziekenhuisopname nodig was. Secundaire eindpunt was sterfte door alle oorzaken. Mediane follow-up was 2.8 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze subanalyse van de ODYSSEY OUTCOMES trial liet zien dat patiënten met een recent ACS en samenvallend polyvasculaire ziekte een hoog risico op MACE en sterfte hebben. Behandeling met alirocumab bovenop statinetherapie resulteerde in een grote absolute risicoreductie in patiënten met polyvasculaire ziekte, waardoor deze patiënten werden geïdentificeerd als een subgroep die mogelijk veel voordeel kan hebben van behandeling met alirocumab.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: