Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Causaal verband tussen LDL-c en ischemische stroke en intracerebrale bloeding

Causal associations of blood lipids with risk of ischemic stroke and intracerebral hemorrhage in Chinese adults

Literatuur - Sun L, Clarke R, Bennett D et al. - Nature Medicine 2019; https://doi.org/10.1038/s41591-019-0366-x

Introductie en methoden

Ondanks lagere LDL-c waarden in Chinese populaties, zijn incidenties van stroke en intracerebrale bloeding (ICH) hoger in China dan in Westerse populaties. De associatie tussen LDL-c waarden en beide stroketypes blijft onduidelijk. Observationele data hebben een zwakkere positieve associatie aangetoond van LDL-c met ischemische stroke (IS), ten opzichte van die met coronaire hartziekte (CHD) [1,2], terwijl trials met LDL-c verlaging vergelijkbare risicoreducties voor IS en CHD hebben aangetoond [3-5]. Mendeliaanse randomisatiestudies van LDL-c en IS hebben tegenstrijdige data gerapporteerd [6-8]. Bezorgdheid over de overmatige risico’s op ICH geassocieerd met verlaging van LDL-c [9,10] heeft mogelijk meer wijdverspreid gebruik van statines in China voorkomen.

De China Kadoorie Biobank (CKB) studie rekruteerde 512.891 volwassenen van 30-79 jaar uit 10 verschillende gebieden in China van 2004 tot 2008. Ten eerste werden de associaties tussen biochemisch-gemeten lipiden en stroke, bevestigd door beeldvorming van de hersenen, onderzocht in een ‘nested’ case-control studie van de CKB, die 5.475 individuen met IS, 4.776 met ICH en 6.290 gezonde controles includeerde (inclusie 2004-2008). Voor deze ‘nested’ case-control studie werden volwassenen geselecteerd, die geen voorgeschiedenis van een stroke, CHD of kanker hadden en geen lipidenverlagende, antistollings-, of antiplaatjestherapie ontvingen bij baseline.

Ten tweede werden genetische analyses uitgevoerd in dezelfde ‘nested’ populatie om te achterhalen of de associatie van LDL-c met risico op IS en ICH causaal was. Op basis van resultaten van Mendeliaanse randomisatiestudies werd een genetische risicoscore (GRS) berekend voor elke CKB-deelnemer, op basis van 46 single-nucleotide polymorfismes die het meest significant geassocieerd waren met plasma LDL-c waarden in het Global Lipids Genetics Consortium [11,12].

Ten derde werd het netto effect van LDL-c verlaging onderzocht in alle CKB-deelnemers, door relatieve risicoschattingen uit een meta-analyse van trials met LDL-c verlaging toe te passen op de leeftijdsspecifieke absolute risico’s voor stroke types en majeure coronaire events (MCE’s, waaronder MI en fatale ischemische hartziekte). Trials met LDL-c verlaging werden geïdentificeerd als zij een interventie voor LDL-c verlaging onderzochten, een geplande studieduur ≥2 jaar hadden en ≥1.000 deelnemers includeerden, waarna 7 trials overbleven. Netto effecten werden berekend voor de totale populatie en per risiconiveau. Laag risico (n=336.696) was gedefinieerd als geen hypertensie of voorgeschiedenis met CVD, medium risk (n=153.066) als hypertensie zonder voorgeschiedenis met CVD en hoog risico (n=23.129) als hypertensie en voorgeschiedenis met CVD.

Belangrijkste resultaten

Observationele data over de associatie van lipiden met risico op stroketypes

Genetische data van de associatie van LDL-c met risico op stroke types

Netto voordeel van LDL-c verlaging op totale stroke

Causaal verband tussen LDL-c en ischemische stroke en intracerebrale bloeding

Conclusie

LDL-c was positief geassocieerd met IS en even sterk omgekeerd geassocieerd met ICH in een studie met een groot aantal IS- en ICH-gevallen, bevestigd door beeldvorming van de hersenen, in een Chinese populatie zonder voorgeschiedenis van chronische ziekte of statinegebruik. Dit werd bevestigd in genetische analyses in dezelfde populatie en door een meta-analyse van trials met LDL-c verlaging bestaande uit de meeste Westerse populaties. De bevindingen suggereren een netto voordeel voor de preventie van totale stroke met LDL-c verlaging in een Chinese populatie met hoge strokefrequentie, voor zowel primaire als secundaire preventie.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Nature Medicine

Deel deze pagina met collega's en vrienden: