Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

BNP en NT-proBNP geven in vergelijkbare mate prognostische informatie gedurende ARNI-therapie in HFrEF

B-Type Natriuretic Peptide During Treatment With Sacubitril/Valsartan: The PARADIGM-HF Trial

Literatuur - Langeland Myhre P, Vaduganathan M, Claggett B et al. - JACC 2019; DOI: 10.1016/j.jacc.2019.01.018

Introductie en methoden

Het enzym neprilysine komt breed tot expressie en is betrokken bij de afbraak van verschillende voordelige vasoactieve peptiden, waaronder natriuretische peptiden (NP’s). A-type NP en C-type NP worden effectief geknipt door neprilysine, maar B-type natriuretische peptide (BNP) is een relatief zwak substraat voor neprilysine. Het inactieve fragment N-terminale pro-B-natriuretisch peptide (NT-proBNP) wordt niet door neprilysine beïnvloed [1-3].

Behandeling met de angiotensine receptor-neprilysine-remmer (ARNI) sacubitril/valsartan is in verband gebracht met een algehele toename in BNP. Verschillende klinische adviesdocumenten hebben daarom de klinische bruikbaarheid en interpretatie van BNP in patiënten behandeld met sacubitril/valsartan in twijfel getrokken [4-7]. Deze studie onderzocht de relatieve prognostische waarde van BNP en NT-proBNP voor en gedurende therapie met sacubitril/valsartan in de PARADIGM-HF trial.

PARADIGM-HF (Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure) was een gerandomiseerde, dubbelblinde trial die de langetermijneffectiviteit en -veiligheid van sacubitril/valsartan vergeleek met die van enalapril in patiënten met HF met verminderde ejectiefractie (HFrEF). Na 4-6 weken enkel-blinde run-in fases om de verdraagbaarheid van achtereenvolgens enalapril en sacubitril/valsartan te testen, werden deelnemers 1:1 gerandomiseerd naar tweemaal daags 10 mg enalapril of tweemaal daags 200 mg sacubitril/valsartan. NP metingen werden gedaan voor de run-infases (baseline), bij randomisatie (na 4-6 weken behandeling met sacubitril/valsartan), 1 maand na randomisatie (dus 8-10 weken ARNI-behandeling) en 8 maanden na randomisatie (9 maanden ARNI-behandeling). Gemiddelde follow-upduur was 2.4 jaar. Primaire uitkomst was een samenstelling van CV sterfte of eerste ziekenhuisopname voor HF.

Belangrijkste resultaten

Veranderingen in BNP en NT-proBNP gedurende behandeling met sacubitril/valsartan

Prognostische waarde van BNP en NT-proBNP voor en gedurende behandeling met sacubitril/valsartan

Ratio tussen NT-proBNP en BNP

Conclusie

PARADIGM-HF toonde aan dat vroeg na initiatie, behandeling met sacubitril/valsartan mogelijk resulteert in een betekenisvolle toename in circulerende BNP-waarden, in bescheiden mate (~20%) bij de meeste, maar aanzienlijk bij sommige behandelde patiënten. Gedurende behandeling met sacubitril/valsartan verschoof de distributie van BNP-waarden naar rechts in vergelijking met NT-proBNP waarden. Vroege veranderingen in waarden de NP’s worden niet volledig verklaard door behandeleffecten van ARNI, en kunnen dus mogelijk patiënten met hoger CV risico identificeren. Gedurende behandeling met ARNI presteerden de biomarkers in vergelijkbare mate ten aanzien van het geven van prognostische informatie .

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: