Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ondergebruik en onderdosering van HF-medicatie in oudere HF-patiënten

Age differences in contemporary treatment of patients with chronic heart failure and reduced ejection fraction

Literatuur - Veenis JF, Brunner-La Rocca H-P, Linssen GCM et al. - Eur Heart J 2019: DOI: 10.1177/2047487319835042

Introductie en methoden

De meerderheid van hartfalen (HF)-populaties bestaat uit oudere patiënten, met ~80% >65 jaar en 40-50% ≥75 jaar [1,2]. Het blijft een grotere uitdaging om HF-management te verbeteren in oudere HF-patiënten, vanwege de hoge prevalentie van comorbiditeiten in deze patiënten [3]. Tot op heden zijn lage aantallen oudere patiënten geïncludeerd in gerandomiseerde klinische trials (RCT’s) die HF-behandeling onderzoeken [4], behalve in de SENIORS trial [5]. Hoewel discussie gaande is over optimale therapie in oudere HF-patiënten zijn er geen European Society of Cardiology (ESC) aanbevolen leeftijdsspecifieke richtlijnen voor HF-behandeling [1], en data van groepen patiënten met hogere leeftijd zijn beperkt.

Deze observationele studie (n=8351) onderzocht daarom leeftijdsgerelateerde verschillen in HF-behandeling bij HF-patiënten met verlaagde (HFrEF) en mid-range ejectiefractie (HFmrEF) in het CHECK-HF register, die de HF-zorg in de dagelijkse praktijk in de polikliniek weerspiegelt, waaronder grote aantallen oudere patiënten.

Het CHECK-HF (Chronisch Hartfalen ESC – richtlijn Cardiologische praktijk Kwaliteitsproject HartFalen) register was een grootschalig cross-sectioneel register van 34 Nederlandse HF-klinieken dat 10.910 patiënten met chronisch HF, gediagnosticeerd volgens de 2012 ESC richtlijn [1], includeerde, op basis van symptomen en echo-parameters, die werden gezien in de HF-polikliniek (96%) of op de algemene cardiologie polikliniek (4%) (inclusie 2013-2016). Deelnemers in het CHECK-HF register werden geclassificeerd als HFrEF (LVEF <50%, n=8360) of volgens de 2016 ESC HF richtlijn [6] als HFmrEF (LVEF= 40-49%, n=1574). Verder indeling was gebaseerd op leeftijd (<60 jaar [13.9%], 60-74 jaar [36.0%] en ≥75 jaar [50.2%]). Gemiddelde leeftijd van HFrEF-patiënten was 72.3±11.8 jaar en van HFmrEF-patiënten 73.7±11.7 jaar.

Belangrijkste resultaten

Farmacologische therapie in HFrEF

Implantatie van een device in HFrEF

Algemene therapie in subgroepen van HFmrEF

Ondergebruik en onderdosering van HF-medicatie in oudere HF-patiënten

Conclusie

Deze observationele studie van een groot Nederlands register met een real-world, poliklinische HF-populatie toonde aan dat oudere HFrEF- en HFmrEF-patiënten (≥75 jaar) minder vaak behandeld werden met aanbevolen types en doseringen van HF-medicatie, en minder vaak behandeling met een ICD- of CRT-apparaat ontvingen. Deze data suggereren dat er bij oudere HF-patiënten behoefte is aan optimalisatie van medische behandeling en verdere optitratie van doseringen of reflectie op beleid en acceptatie van lagere, voor leeftijd gecorrigeerde streefdoseringen bij oudere HF-patiënten wanneer zij geen hogere doseringen verdragen.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: