Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Uitgestelde cardioversie niet-inferieur aan vroege cardioversie bij recent-ontstaan AF

Early or Delayed Cardioversion in Recent-Onset Atrial Fibrillation

Literatuur - Pluymaekers NAHA, Dudink EAMP, Luermans JGLM et al. - New Eng J Med 2019: DOI: 10.1056/NEJMoa1900353

Introductie en methoden

Patiënten met recent-ontstaan, symptomatisch atriumfibrilleren (AF) worden gewoonlijk onmiddellijk behandeld met farmacologische of elektrische cardioversie om sinusritme te herstellen [1-3]. Het is echter onduidelijk of onmiddellijk herstel van sinusritme noodzakelijk is, omdat AF vaak spontaan eindigt [4-9]. Een afwachtende strategie, bestaande uit toediening van hartslag-regulerende medicatie en uitgestelde cardioversie alleen wanneer nodig, kan mogelijk opname en overbehandeling voorkomen. Deze non-inferioriteitstrial vergeleek een afwachtende strategie met vroege cardioversie voor het behalen van sinusritme in patiënten met recent-ontstaan, symptomatisch AF.

De gerandomiseerde RACE 7 ACWAS (Rate Control versus Electrical Cardioversion Trial 7–Acute Cardioversion versus Wait and See) trial werd uitgevoerd op de cardiologie-afdelingen van 15 ziekenhuizen in Nederland. Volwassenen (≥18 jaar) die zich op de spoedeisende hulp hadden gemeld met hemodynamisch stabiel, symptomatisch, recent-ontstaan (<36 uur), voor het eerst gedetecteerd of terugkerend AF, zonder tekenen van myocardiale ischemie of een geschiedenis van aanhoudend AF (>48 uur durend) werden geïncludeerd van oktober 2014 tot september 2018. Na inclusie werden 437 deelnemers 1:1 gerandomiseerd naar de afwachtende strategie (uitgestelde-cardioversiegroep) (n=218) of naar standaardzorg met vroege cardioversie (vroege-cardioversiegroep) (n=219). De afwachtende strategie bestond uit behandeling met hartslag-regulerende medicatie, die in toenemende doseringen werden gegeven om verlichting van symptomen en een hartslag ≤110 slagen/minuut te behalen. Vroege cardioversie bestond uit farmacologische cardioversie, bij voorkeur met flecaïnide. In geval van contra-indicaties voor of eerder niet-geslaagde farmacologische cardioversie werd elektrische cardioversie uitgevoerd.

Het primaire eindpunt was de aanwezigheid van sinusritme op ECG geregistreerd na 4 weken. Na 4 weken werd kwaliteit van leven (KvL) beoordeeld met behulp van de Atrial Fibrillation Effect on Quality of Life questionnaire (AFEQT), met scores variërend van 0-100 en hogere scores duidden op een betere KvL.

Belangrijkste resultaten

Uitgestelde vs. vroege cardioversie en eindpunten

Behandeleffecten van uitgestelde vs. vroege cardioversie

Uitgestelde cardioversie niet-inferieur aan vroege cardioversie bij recent-ontstaan AF

Conclusie

Deze gerandomiseerde trial toonde non-inferioriteit aan van een afwachtende strategie, bestaande uit behandeling met hartslag-regulerende medicatie en indien nodig alsnog cardioversie, in vergelijking met vroege cardioversie, in het behalen van sinusritme na 4 weken na index-bezoek bij patiënten die zich op de spoedeisende hulp hadden gemeld met recent-ontstaan, symptomatisch AF. In patiënten met uitgestelde cardioversie werd regelmatig spontane conversie gezien, wat de noodzaak van onmiddellijke farmacologische of elektrische cardioversie verminderde.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op NEJM

Deel deze pagina met collega's en vrienden: