Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
Hogere consumptie van eieren of cholesterol uit voeding geassocieerd met hoger risico op incidente CVD en mortaliteit

Hogere consumptie van eieren of cholesterol uit voeding geassocieerd met hoger risico op incidente CVD en mortaliteit

Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality

Literatuur - Zhong VW, Van Horn L, Cornelis MC et al. - JAMA 2019; 321(11):1081-1095

Introductie en methoden

De discussie die gaande is over consumptie van cholesterol uit voeding en risico op CVD is geïntensiveerd sinds de 2015-2010 Dietary Guidelines for Americans twee schijnbaar tegenstrijdige stellingen hebben opgenomen: (1) “Cholesterol is geen voedingsstof waar zorgen over gemaakt worden wat betreft overconsumptie.”; en (2) “Individuen moeten zo min mogelijk voeding met cholesterol eten terwijl ze een gezond eetpatroon hebben.” [1,2].

Cholesterol, verzadigd vet en dierlijke eiwitten komen vaak samen voor in voeding [1]. Het blijft onduidelijk hoe de interactie en onafhankelijkheid tussen cholesterol uit voeding en deze voedingsmiddelen gerelateerd zijn aan CVD en mortaliteit. Het is ook onduidelijk of het risico op CVD en mortaliteit geassocieerd met consumptie van cholesterol uit voeding verlaagd kan worden door het consumeren van een algeheel dieet van hoge kwaliteit, of dat de voedselbron van cholesterol (bijv. eieren, rood vlees, gevogelte, vis en zuivelproducten) belangrijk is. Gerapporteerde associaties van eierenconsumptie met CVD en mortaliteit waren inconsistent in het algemeen en voor de subtypen van CVD [3-8].

Om deze vragen te beantwoorden bepaalde deze studie (n=29.615) de associaties van consumptie van eieren of cholesterol- uit voeding met incidente CVD en sterfte door alle oorzaken door individuele deelnemersdata van 6 cohorten van het Lifetime Risk Pooling Project (ARIC, CARDIA, FHS, FOS, JHS, en MESA) te poolen (verzameld van mrt 1985 tot aug 2016). Het Lifetime Risk Pooling Project omvatte 20 gemeenschap-gebaseerde prospectieve cohorten van deelnemers uit de VS, in de eerste plaats om de langetermijnrisico’s en ontwikkelpatronen van CVD gedurende de levensloop bij volwassenen onderzoeken. Individuen werden uitgesloten als zij CVD bij baseline of een energie-inname <500 kcal/dag of >6000 kcal/dag hadden. Gegevens over dieet werden zelf gerapporteerd bij baseline en geharmoniseerd per cohort met behulp van een gestandaardiseerd protocol en data over de databases. Om deze studieresultaten toe te passen op de algemene VS-populatie werden effecten van elke additionele 300 mg cholesterol uit voeding of een half ei per dag (gelijk aan inname van één ei 3-4 keer per week of 3-4 eieren per week in totaal) onderzocht. De primaire uitkomsten waren incidente CVD (samenstelling van fatale en niet-fatale coronaire hartziekte (CHD), stroke, HF en sterfte door andere CVD) en sterfte door alle oorzaken. Mediane follow-upduur was 17.5 jaar (IQR: 13.0-21.7).

Belangrijkste resultaten

Consumptie van eieren of cholesterol uit voeding en risico op incidente CVD en sterfte door alle oorzaken

Conclusie

In volwassenen uit de VS was een hogere inname van eieren of cholesterol uit voeding significant geassocieerd met een hoger risico op incidente CVD en sterfte door alle oorzaken in een dosis-responsrelatie, wat onafhankelijk was van voedingsmiddelen (voor sterfte door alle oorzaken: uitzondering voor totale inname van eieren en rood vlees) en voedingspatronen. Deze resultaten moeten overwogen worden in de ontwikkeling van voedingsrichtlijnen en updates.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: