Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Remmen van enzym upstream van statinedoelwit verlaagt LDL-c niveaus en CV eventrisico

Mendelian Randomization Study of ACLY and Cardiovascular Disease

Literatuur - Ference BA, Ray KK, Catapano AL et al. - N Engl J Med 2019;380:1033-42

Introduction and methods

Het enzyme ATP citraatlyase werkt upstream van 3-hydorxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase (HMGCR) in het cholesterolbiosynthesepathway [1]. Het was te verwachten dat het remmen van ATP citraatlyase LDL-c verlaagt, maar het is nog onduidelijk of dit hetzelfde CV-eventverlagende effect heeft als remmen van HMGCR met een statine.

Van de orale remmer van ATP citraatlyase bempedoic acid is inderdaad aangetoond dat het LDL-c niveaus verlaagt met ~30% en tot 50% wanneer gecombineerd met ezetimibe in 12 weken durende studies [2-4]. In patiënten die hoge- of matige-intensiteitstatinebehandeling krijgen, verlaagde bempedoic acid LDL-c met 18.1 procentpunten van baseline tot week 12, ten opzichte van placebo, volgens de CLEAR (Cholesterol Lowering via Bempedoic Acid, an ACL-Inhibiting Regimen) Harmony trial [5]. De incidentie van CV events was lager in patiënten behandeld met bempedoic acid, maar er werden hogere frequenties van sterfte als gevolg van CV ziekte en kanker gezien, in vergelijking met placebo. Deze bevinding roept de vraag op of remming van ATP citraatlyase schadelijk is.

Deze mendeliaanse randomisatiestudie beoogde het klinische effect te schatten van het verlagen van LDL-c niveaus door remming van ATP citraatlyase, door varianten in het ACLY-gen, die het effect van een ATP citraatlyase-remmer nabootsen, te vergelijken met varianten in het HMGCR-gen, die het effect van een statine nabootsen. Bovendien evalueerde deze studie de effecten van ACLY-varianten gecombineerd met varianten in HMGCR en NPC1L1 (Niemann-Pick C1-like 1), die voor de eiwitten coderen die doelwit zijn van respectievelijk statines en ezetimibe.

Diverse databronnen werden gebruikt: individuele data van 470.478 deelnemers die meededen in de U.K. Biobank study, de Database of Genotypes and Phenotypes program of the National Center for Biotechnology Information, of in CARDIoGRAMplusC4D studies, en samenvattende data van 184.305 deelnemers geïncludeerd in het DIAGRAM consortium. ACLY en HMGCR genetische scores werden gebaseerd op varianten in deze genen die geassocieerd zijn met lagere plasma LDL-c niveaus. Het primaire effectiviteitseindpunt was ernstige CV events (samenstelling van het eerste optreden van myocardinfarct [MI], coronaire revascularisatie, ischemische stroke of coronaire sterfte). Het primaire veiligheidseindpunt was enige vorm van kanker.

Belangrijkste resultaten

Genetische scores

Associatie van genetische scores met CV events

Associaties van gecombineerde genetische scores met lipiden en ernstige CV events

Associaties tussen ACLY en HMGCR genetische scores en kanker en diabetes

Conclusie

Deze mendeliaanse randomisatiestudie vond vergelijkbare patronen van verandering in niveau en lipidensamenstelling van plasmalipoproteïnes bij genetische varianten in ACLY en HMGCR, waarvan de effecten lijken op remmers van ATP citraatlyase en statines. De ACLY en HMGCR genetische scores waren geassocieerd met vergelijkbare risicoreducties voor ernstige CV events, per unit verlaging van LDL-c niveau. Deze data bieden genetische validatie voor ATP citraatlyase als doelwit in lipidenverlaging, en de data suggereren dat het remmen van ATP citraatlyase LDL-c verlaagt via dezelfde mechanismen als statines.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Engl J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: