Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Groter voordeel van SGLT2 remmer in type 2 diabetespatiënten met eerder MI

Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes and Prior Myocardial Infarction: A Sub-analysis From DECLARE TIMI-58 Trial

Literatuur - Furtado RHM, Bonaca MP, Raz I, et al. - Circulation 2019; doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.119.039996

Introductie en methoden

Resterend CV risico is hoog in T2DM patiënten die een myocardinfarct (MI) hebben gehad, ondanks standaardbehandeling [1] en flink voordeel van belangrijke nadelige cardiovasculaire events (MACE) kan worden behaald met meer geavanceerde secundaire preventietherapieën [2-4]. Patiënten met een eerder MI hebben bovendien een verhoogd risico op HF en lagere overlevingskans op langere termijn [5]. Daarom is er een onvervulde behoefte om MACE en HF te voorkomen in T2DM patiënten met eerder MI.

In de DECLARE TIMI-58 trial, werden T2DM patiënten met aanwezigheid van ASCVD of meerdere risicofactoren gerandomiseerd naar dapagliflozine of placebo bovenop standard medische therapie. Dapagliflozine verminderde de samenstelling van CV sterfte en ziekenhuisopname voor HF in patiënten met T2DM (HR 0.83, 95%CI: 0.73 tot 0.95, P=0.005). Een potentieel signaal voor voordeel van MACE met dapagliflozine werd alleen gezien in diegenen met ASCVD (in de totale populatie was MACE niet verlaagd, HR was 0.93, 95%CI: 0.84-1.03, P=0.17) [6]. Om te onderzoeken of een subgroep van T2DM patienten met een eerder MI meer voordeel zouden kunnen halen met dapagliflozine in vergelijking met diegenen zonder eerder MI, werd een vooraf gespecificeerde analyse uitgevoerd.

In deze vooraf gespecificeerde analyse van patiënten met een geschiedenis van MI (n=3584) vs. diegenen zonder eerder MI (n=13576) bestaande uit degenen met ASCVD (n=3390) of met meerder risicofactoren (n=10186), waren de twee primaire eindpunten MACE (een samenstelling van CV sterfte, MI, of ischemische beroerte) en een samenstelling van CV sterfte en ziekenhuisopname voor HF.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze vooraf gespecificeerde subanalyse van de DECLARE TIMI-58 trial resulteerde gebruik van dapagliflozine in een groter voordeel met betrekking tot afname in MACE in T2DM patiënten met eerder MI in vergelijking met diegenen zonder eerder MI of in diegenen met zonder MI maar met ASCVD. Absolute risicoreductie in CV sterfte of HF ziekenhuisopname was groter met dapagliflozine in diegenen met eerder MI in vergelijking met diegenen zonder. Interessant was dat in diegenen met eerder MI, er een afname in type 2 MI’s was met gebruik van dapagliflozine, wat suggereert dat dapagliflozine MI’s vermindert die worden veroorzaakt door een verkeerde afstemming tussen zuurstofvoorraad en vraag van de hartspier, in plaats van plaqueruptuur en atherotrombose

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: