Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Directe Factor Xa remmer vermindert coronaire plaqueprogressie in AF patiënten

Apixaban versus warfarin in evaluation of progression of atherosclerotic and calcified plaques (prospective randomized trial)

Literatuur - Win TT, Nakanishi R, Osawa K et al. - Am Heart J 2019, doi.org/10.1016/j.ahj.2019.02.014

Introductie en methoden

Het is aangetoond dat gebruik van warfarine (een vitamine K antagonist, VKA) vasculaire calcificaties verhoogt [1] wat resulteert in een verhoging van CV events {2]. Het effect van apixaban, een directe Factor Xa remmer, die geen interactie heeft met vitamine K, op de progressie van atherosclerotische plaques is onbekend.

Coronaire computer tomografie angiografie (CCTA) is een nieuwe niet-invasieve test voor detectie en bepaling van mate van stenose, anatomische kwantificatie van atherosclerotische plaquefenotypes, plaquebelasting en de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen plaquetypen [3]. De veranderingen in anatomische plaquecompositie zijn geassocieerd met verhoogde plaqueruptuur, myocardinfarct en sterfte [3].

Deze prospectieve, single-center, gerandomiseerde, open label trial vergeleek apixaban vs. warfarine met betrekking tot de progressie van coronaire plaquecompositie en volume in niet-valvulaire AF patiënten (n=56) met gebruik van CCTA. Patiënten werden gerandomiseerd om warfarine (n=30) of apixaban (n=26) te ontvangen en ondergingen CTA op baseline en na 1 jaar. Primaire doel van de studie was om de verandering in coronaire calcificatie te onderzoeken in apixaban vs. warfarine groepen. Secundaire doelstelling was om de snelheid van incidente plaque en kwantitatieve veranderingen van verschillende plaquetypes en volumes in de 2 groepen te onderzoeken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde aan dat progressie van totale coronaire atherosclerotische, ‘low attenuation’ en gecalcificeerde plaques lager was in AF patiënten die apixaban namen in vergelijking met diegenen die warfarine namen. Deze bevindingen suggereren dat NVAF patiënten, die tegelijkertijd coronair vaatlijden hebben, baat kunnen hebben bij gebruik van apixaban in vergelijking met warfarine.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Am Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: