Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Veiligheid van cholesterol biosynthese remmer in hoog CV risico patiënten

Safety and Efficacy of Bempedoic Acid to Reduce LDL Cholesterol

Literatuur - Ray KK, Bays HE, Catapano AL et al. - NEJM 2019;380:1022-32.; DOI: 10.1056/NEJMoa1803917

Introductie en methoden

Statine gebruik op zichzelf is vaak onvoldoende om LDL-c te verlagen naar streefwaarden in patiënten met verhoogd CV risico [1,2]. Daarom zijn aanvullende therapieën nodig die veilig en effectief zijn in verlagen van LCL-c in toevoeging op de standaard medische therapieën.

Het is aangetoond dat bempedoic acid LDL-c verlaagt door het remmer van ATP citraat lyase, een sleutelenzym in de cholesterol biosynthese route, stroomopwaarts van 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase, het doelwit van statines. Bempedoic acid remt productie van cholesterol in de lever, maar niet in spieren [3]. Resultaten van 12 weken behandeling met bempedoic acid werden eerder getoond [4-8]. Nu werden patiënten gevolgd voor 1 jaar.

De CLEAR (Cholesterol Lowering via Bempedoic Acid, an ACL-Inhibiting Regimen) Harmony trial, was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, parallel-groep, fase 3 trial van bempedoic acid, waarin veiligheid, profiel van bijwerkingen en effectiviteit werd bepaald over een interventieperiode van 1 jaar (uitgevoerd van jan 2016-feb 2018). Patiënten met ASCVD of heterozygoot FH werden geïncludeerd, die alleen maximale tolereerbare statines of in combinatie met andere lipideverlagende middelen namen, en ze hadden ook LDL-c levels ≥70 mg/dL (1.8 mmol/L). Patiënten werden toegewezen in een 2:1 ratio om bempedoic acid (n=1488) of placebo (n=742) te ontvangen. Primaire eindpunt was veiligheid.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De auteurs concludeerden dat in de CLEAR Harmony trial, gebruik van bempedoic acid in patiënten met hoog CV risico een acceptabel veiligheidsprofiel had. Aantal doden was hoger in de bempedoic acid groep in vergelijking met de placebogroep, maar de auteurs bemerkten dat sterftes door kanker in het algemeen vroeg in de trial voorkwamen, wat suggereert dat de kankers al reeds bestonden, en de auteurs stellen dat de bevinding van verhoogde sterfte in de bempedoic acid groep waarschijnlijk een kansbevinding is.

Referenties

Toon referenties

Find this article online at NEJM

Deel deze pagina met collega's en vrienden: