Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Impact van resultaten PIONEER-HF voor behandeling van acuut gedecompenseerd hartfalen

5' educatie - 17 apr. 2019 - Prof. dr. Adriaan Voors, dr. Mireille Emans

Dr. Mireille Emans vat de resultaten samen van de PIONEER-HF studie. Hieruit bleek dat ARNI al veilig kunnen worden gestart tijdens ziekenhuisopname bij patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens het NVVC Voorjaarscongres op 12 april 2019 in Rotterdam en is een verkorte weergave van de presentatie die dr. Mireille Emans daar gaf tijdens een lunchsymposium.

Faculty

Prof. dr. Adriaan Voors, cardioloog, UMCG, Groningen

Dr. Mireille Emans, cardioloog, maatschap Rijnmond Zuid, Rotterdam

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK en is mede mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van Novartis Pharma B.V. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: