Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verband tussen laag LDL-c en TG niveau en risico op hemorragische stroke in vrouwen

Lipid levels and the risk of hemorrhagic stroke among women

Literatuur - Rist PM, Buring JE, Ridker PM, et al., - Neurology 2019. DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000007454

Introductie en methoden

Hoewel hypercholesterolemie een risicofactor is voor ischemische stroke, observeerde een meta-analyse dat totaal en LDL cholesterolniveaus omgekeerd geassocieerd waren met het risico op hemorragische stroke. Er werd geen verband met HDL-c gezien [1]. Bovendien legde een meta-analyse van statinetrials bloot dat een 1 mmol/L daling van LDL-c geassocieerd was met een 15% hoger risico op hemorragische beroerte [2]. Andere studies suggereerden dat lage triglyceriden (TG) niveaus ook het het risico op hemorragische stroke verhogen [3-5].

Diverse vragen rondom deze observaties blijven vooralsnog onbeantwoord. Er zijn bijvoorbeeld geen sekse-gestratificeerde data gepresenteerd, als gevolg van lage aantallen events in vrouwen. De beroertelast wordt over het algemeen als hoger beschouwd in vrouwen dan in mannen [6]. Daarom is het belangrijk om risicofactoren voor beroerte in vrouwen te identificeren. Daarnaast is het verband tussen lipidenniveaus en beroerte niet gespecificeerd voor hemorragisch stroke subtype. Tot slot is geen onderscheid gemaakt tussen individuen met verhoogde lipidenlevels en diegenen met optimale of bijna optimale lipidenniveaus.

Deze studie evalueerde het verband tussen lipidenniveus (totaal cholesterol [TC}, LDL-c, TG en HDL-c) en risico op hemorragische stroke in de grote, prospectieve Women’s Health Study (WHS) [7,8]. WHS is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie van lage dosering aspirine en vitamine E voor primaire preventie van CV ziekte en kanker in 39876 Amerikaanse vrouwelijke gezondheidsprofessionals van 45 jaar en ouder. Lipidenniveaus werden bepaald in een bloedmonster dat voor randomisatie werd afgenomen, in 27937 monsters.

Beroertes werden geclassificeerd als ischemisch, hemorragisch en onbekende types. Hemorragische stroke werd verder onderverdeeld in intracerebrale hemorragie (ICH), subarachnoïd hemorragie (SAH) of intraventriculaire hemorragie (IVH). Tijdens een gemiddelde duur van 19.3 jaar follow-up, werden 137 incidente hemorragische strokes gerapporteerd (ICH: 85, SAH: 43 en 3 IVH, combinatie ICH/SAH: 3 en 3 als gevolg van een procedure).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In een groot prospectief cohort met vrouwen van middelbare tot oudere leeftijd, werd een hoger risico op hemorragische stroke gezien in diegenen met LDL-c <70 mg/dL en mogelijk in diegenen met LDL-c ≥160 mg/dL. Lage TG niveaus waren ook geassocieerd met een hoger risico op hemorragische beroerte, met name het subarachnoïde subtype. Totaal en HDL cholesterol toonden geen significant verband met het risic op hemorragische stroke. Deze bevindingen suggereren dat vrouwen met erg lage LDL-c of TG niveaus gecheckt moeten worden op andere te beïnvloeden risicofactoren voor hemorragische beroerte, zoals hypertensie en roken, om hun totale risico op hemorragische beroerte te verminderen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Neurologie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: