Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gestuurde DAPT de-escalatietherapie in PCI-behandelde ACS patiënten met diabetes vs. niet-diabetes

Diabetes and Outcomes following Guided De-Escalation of Antiplatelet Treatment in Acute Coronary Syndrome Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: A Prespecified Analysis from the Randomized TROPICAL-ACS Trial

Literatuur - Hein R, Gross L, Aradi D et al. - EuroIntervention 2019; doi: 10.4244/EIJ-D-18-01077

Introductie en methoden

Hoewel richtlijnen P2Y12-remming aanbevelen tot één jaar na invasieve procedures in ACS patiënten [1], worden duale antiplaatjestherapie (DAPT) de-escalatiestrategieën gebruikelijk toegepast [2-4] om het grootste ischemische voordeel te behalen gedurende de eerste weken na PCI en om bloedingsrisico te verlagen. Onlangs werd een International Expert Consensus document gepubliceerd dat rapporteerde over de klinische relevantie van omzetting van P2Y12-remmers, waaronder een DAPT de-escalatiestrategie [5].

In de TROPICAL-ACS trial [6] werden invasief-behandelde ACS patiënten gerandomiseerd naar controle (prasugrel) of gestuurde de-escalatie (7 dagen prasugrel gevolgd door 7 dagen clopidogrel). Plaatjesfunctietesten (agonist-geïnduceerde plaatjesaggregatie) werden uitgevoerd 14 dagen na randomisatie en patiënten in de gestuurde de-escalatiegroep gingen door met clopidogrel wanneer plaatjesreactiviteit niet hoog was of werden overgezet op prasugrel wanneer plaatjesreactiviteit hoog was. Patiënten in de controlegroep gingen door met prasugrel. Resultaten van deze trial toonden aan dat DAPT de-escalatie gestuurd door plaatjesfunctietesten, met vroegtijdige overzetting van prasugrel op clopidogrel, effectief en veilig was. Als reactie op deze resultaten bevatten de 2018 ESC/EACTS Guidelines aanbevelingen over gestuurde DAPT de-escalatie dat overwogen kan worden als een alternatieve DAPT-strategie in ACS patiënten.

Er werden geen verschillen in uitkomsten gevonden wanneer gekeken werd naar de effecten van DAPT-strategieën in patiënten met en zonder diabetes [7] en huidige richtlijnen overwegen niet per se langdurige DAPT voor diabetespatiënten. Het is echter belangrijk om te realiseren dat diabetespatiënten een hoger ischemisch risico en hogere plaatjesreactiviteit hebben, wat mogelijk in verschillende effecten van DAPT de-escalatietherapie resulteert. In deze vooraf-gespecificeerde analyse van de TROPICAL-ACS trial werden daarom uitkomsten van gestuurde de-escalatie DAPT-therapie onderzocht in diabetes vs. niet-diabetespatiënten.

De TROPICAL-ACS trial, een onderzoekers-geïnitieerde en gerandomiseerde multicenter trial, includeerde 2.610 ACS patiënten na PCI, die werden gerandomiseerd naar controle (n=1.306) of gestuurde de-escalatiegroep (n=1.304). Voor deze vooraf-gespecificeerde sub-studie werden patiënten ingedeeld als diabetes- (n=527, 20.2%) of niet-diabetespatiënten (n=2083, 79.8%). Primaire eindpunt was een netto klinisch voordeleneindpunt van CV sterfte, MI, stroke en BARC bloedingsgraad ≥2 na 12 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Er werd geen interactie tussen diabetesstatus, gestuurde de-escalatie- vs. controletherapie en uitkomsten gezien in ACS patiënten na PCI in een vooraf-gespecificeerde analyse van de TROPICAL-ACS trial. Resultaten suggereren echter dat in niet-diabetespatiënten primaire uitkomst was verlaagd in diegenen die gestuurde de-escalatietherapie vs. controletherapie ontvingen, terwijl geen verschil in uitkomsten werd gezien met gestuurde de-escalatietherapie vs. controle in patiënten met diabetes.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op EuroIntervention

Deel deze pagina met collega's en vrienden: