Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Toename in hs-troponine I geassocieerd met hoger risico op CVD in individuen zonder CVD voorgeschiedenis

High-Sensitivity Troponin I and Incident Coronary Events, Stroke, Heart Failure Hospitalization, and Mortality in the ARIC Study

Literatuur - Jia X, Sun W, Hoogeveen RC et al. - Circulation 2019; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038772

Introductie en methoden

Individuen met hartaandoeningen en risicofactoren zonder vastgesteld CVD hebben vaak lage waarden van cardiale troponine I (TnI) en T (TnT), wat nu gedetecteerd kan worden met hoge-sensitiviteitsassays (hs-TnI en hs-TnT). Een lagere detectiedrempelwaarde voor cardiale troponines heeft geleid tot potentieel gebruik als een biomarker in individuen zonder CVD. In eerdere gemeenschaps-gebaseerde studies waren meetbare waarden van cardiale troponines geassocieerd met incidentie van coronaire hartziekte (CHD), hartfalen (HF) en CV-sterfte [1-3].

In deze studie werd de associatie tussen baseline hs-TnI en risico op incidente CVD onderzocht in individuen zonder een voorgeschiedenis van CVD in de ARIC studie (Atherosclerosis Risk in Communities). Bovendien werd onderzocht of hs-TnI en hs-TnT onafhankelijke risicomarkers waren voor incidente CVD en of toevoeging van hs-TnI en hs-TnT aan het Pooled Cohort Equation (PCE) model een betere risicovoorspelling gaf.

De ARIC studie is een groot, voornamelijk biraciaal prospectief cohort met individuen van middelbare leeftijd en oudere individuen, gerekruteerd van 4 VS-gemeenschappen in 1987-1989. In deze studie werden 8121 deelnemers geïncludeerd van ARIC-bezoek 4 (1996-1998). Uitkomsten waren totale incidente CHD (waaronder fatale CHD, duidelijk of mogelijk MI en stil MI), incidente stroke, incidente ziekenhuisopname voor HF, sterfte door alle oorzaken, incidente ASCVD en incidente algemene CVD. Mediane follow-up was ~15 jaar voor alle eindpunten.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Metingen van hs-TnI in een populatie met individuen zonder een voorgeschiedenis van CVD in de ARIC studie toonde dat hogere hs-TnI-waarden geassocieerd waren met een hoger risico op ASCVD, algemene CVD, incidente CHD, ischemische stroke, ziekenhuisopname voor HF en sterfte door alle oorzaken, met significante interacties voor ras en geslacht. Er was een kleine correlatie tussen hs-TnI en hs-TnT, en de associatie met uitkomsten was het sterkst wanneer zowel hs-TnI als hs-TnT het hoogst was. Toevoeging van hs-TnI en hs-TnT aan het PCE-model verbeterde risicovoorspelling voor zowel ASCVD als algemene CVD events.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: