Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Twee keer per jaar PCSK9 siRNA toedienen geeft aanhoudende LDL-c verlaging

Nieuws - 22 mei 2019

Interim resultaten van de nog lopende ORION-3 open-label extensiestudie (groep 1, n=290) zijn nu gepubliceerd, en tonen dat twee maal jaarlijkse dosering van inclisiran sodium 300 mg resulteerde in consistente verlaging van LDL-c met meer dan 50%, bij een follow-up van maximaal 3 jaar. Inclisiran werd goed verdragen en er werden geen wezenlijke veiligheidsissues waargenomen. Deze resultaten werden gepresenteerd tijdens een late-breaking clinical trial-sessie op de National Lipid Association Scientific Sessions in Miami, FL, VS.

Inclisiran, de eerste cholesterolverlagende therapie in de siRNA klasse, is in fase 3 van klinische ontwikkeling, om de potentie om LDL-c te verlagen met een twee maal jaarlijkse dosering. Belangrijke fase 3 uitleesmaten voor inclisiran worden in het derde kwartaal verwacht. ORION-3 (n=382) is een open-label extensiestudie van de fase 2 ORION-1 trial, om de effectiviteit, veiligheid en verdraagbaarheid van inclisiran op lange termijn onderzoekt.

In deze interim analyse van ORION-3 liet inclisiran 51% (64.0 mg/dL, P<0.001) daling zien van LDL-c niveaus tot op dag 210, wat het primaire eindpunt reflecteerde. De tijd-gemiddelde absolute LDL-c reductie met inclisiran was 59.4 mg/dL (P<0.001). Deze effecten waren onafhankelijk van dosisniveau en het aantal doseringen van inclisiran die eerder in ORION-1 werden gegeven.

Met een follow-up van ongeveer 3 jaar vanaf de eerste dosering in ORION-1, werd geen verandering in het algemene veiligheidsprofiel gezien in deze interim analyse van ORION-3, in vergelijking met de 1-jaars follow-up in ORION-1. Inclisiran werd goed verdragen en er werden geen wezenlijke veiligheidsissues waargenomen, ook geen verhoging van leverenzymen of verandering van nierfunctie die als gerelateerd aan de studiemedicatie werd beschouwd. Klinisch relevante injectiesitereacties kwamen niet vaak voor, waren mild of matig van ernst en van voorbijgaande aard, wat overeen komt met observaties in ORION-1.

Meer dan 3000 patiëntjaren met veiligheidsdata met inclisiran zijn inmiddels verzameld in het ORION programma. De data uit ORION-3, evenals nog lopende overweging van geblindeerde data uit de fase 3 trials, leggen geen opmerkelijke veiligheidskwesties bloot. Data zijn ten minste even gunstig als welke al gepubliceerd waren van de ORION-1 fase 2 studie.

Bron: persbericht The Medicines Company, 18 mei 2019

Deel deze pagina met collega's en vrienden: