Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Voordelen van duaal COMPASS regime ook gezien in patiënten met matige nierdysfunctie

Rivaroxaban Plus Aspirin in Patients With Vascular Disease and Renal Dysfunction - From the COMPASS Trial

Literatuur - Fox KAA, Eikelboom JW, Shestakovska O et al., - J Am Coll Cardiol. 2019;73(18). DOI: 10.1016/j.jacc.2019.02.048

Introductie en methoden

Chronische nierziekte verhoogt het risico op trombo-embolie en bloeding, maar antistollingstherapie verhoogt het bloedingsrisico ook in aanwezigheid van nierdysfunctie [1-4]. Bovendien hebben een hogere leeftijd en de prevalente comorbiditeiten die geassocieerd zijn met vasculaire ziekten, ook een negatieve impact op het bloedingsrisico en nadelige uitkomsten. De mate van renale klaring van niet-vitamine K-antagonist orale anticoagulantia varieert, waarbij van 25% tot 80% van het geneesmiddel onveranderd in de urine wordt uitgescheiden [5-7]. Dus kan renale dysfunctie de risico-voordeelbalans veranderen voor antitrombotische combinaties.

De COMPASS studie toonde aan dat rivaroxaban 2.5 mg bd plus aspirine, in vergelijking met aspirine alleen, CV uitkomsten verminderde en majeure bloedingen verhoogde in patiënten met stabiele atherosclerotische vasculaire ziekte [8-10]. RIvaroxaban 5 mg tweemaal daags daarentegen, verminderde CV uitkomsten niet en was geassocieerd met een hoger bloedingsrisico [8].

Deze analyse bepaalde de veiligheid en effectiviteit van lage dosering antistolling met rivaroxaban plus aspirine (het duale pathway-COMPASS regime), ten opzichte van aspirine alleen, in patiënten in sinusritme maar met een verhoogd vasculair risico, met of zonder matige nierdysfunctie. Patiënten in de COMPASS trial hadden chronisch, stabiel CAD en/of perifeer arterielijden. 21.111 Patiënten in de COMPASS populatie hadden eGFR ≥60 mL/min op baseline en 6275 had GFR <60 mL/min.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze analyse van COMPASS suggereert dat voor zowel effectiviteit als veiligheid, de relatieve behandeleffecten van het duale-pathway COMPASS regime, bestaande uit rivaroxaban 2.5 mg bd plus aspirine, ten opzichte van aspirine alleen, consistent zijn in diegenen met behouden en matig verstoorde nierfunctie. Een afkapwaarde van GFR 60 mL/min werd gebruikt. Relatief weinig patiënten in de COMPASS trial hadden GFR <30 mL/min, en volgens de studieopzet had iedereen GFR >15 mL/min op baseline.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: