Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer patiënten op streefdosis voor ARNI in de novo HFrEF

Initiation of sacubitril/valsartan in patients with de novo heart failure with reduced ejection fraction: an analysis of the TRANSITION study

Nieuws - 26 mei 2019

Gepresenteerd op ESC Heart Failure 2019 in Athene, Griekenland, door Michele Senni Bergamo, Italië

Introductie en methoden

De TRANSITION trial toonde aan dat in HF patiënten die gestabiliseerd waren na een acuut gedecompenseerd HF event, initiatie van sacubitril/valsartan tijdens ziekenhuisopname of na ontslag niet resulteerde in een verschil in percentage patiënten op streefdosis voor sacubitril/valsartan (97/103 mg) na 10 weken (45% vs. 51%).

Deze post-hoc analyse van de TRANSITION trial pakte de data van 2 gerandomiseerde groepen samen en vergeleek eindpunt van proportie patiënten op streefdosis, veiligheid en verdraagbaarheid van initiatie van sacubitril/valsartan in nieuw gediagnosticeerde (de novo) (n=286) vs. eerder gediagnosticeerde (n=705) HFrEF patiënten.

Belangrijkste resultaten

Conclusies

In een post-hoc analyse van de TRANSITION trial was initiatie van sacubitril/valsartan in de novo HFrEF patiënten haalbaar, veilig en werd goed verdragen. Proportie patiënten op streefdosis van sacubitril/valsartan was hoger in de novo HFrEF patiënten in vergelijking met eerder gediagnosticeerde HFrEF patiënten. Deze resultaten suggereren dat sacubitril/valsartan overwogen zou moeten worden als eerstelijnstherapie in de novo HFrEF patiënten gestabiliseerd na een ADHF event.

Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC Heart Failure congres 2019 verstrekte informatie.

Bekijk de video van dr. Senni over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: