Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verbetering van therapietrouw met apotheekinterventie in oudere chronisch HF patiënten

Pharmacy-based interdisciplinary intervention for patients with chronic heart failure: results of the PHARM-CHF randomized controlled trial.

Nieuws - 26 mei 2019

Gepresenteerd op ESC Heart Failure 2019 in Athene, Griekenland door Martin Schulz Berlijn, Duitsland

Introductie en methoden

Therapietrouw is laag in patiënten met chronisch hartfalen (HF) en geschat wordt dat 30-50% van patiënten niet therapietrouw is. Lage therapietrouw is geassocieerd met verhoogde morbiditeit, mortaliteit en lage kwaliteit van leven (QoL). Data van gerandomiseerde gecontroleerde trials over interventies om therapietrouw te verbeteren zijn beperkt. Daarom onderzocht de PHARM-CHF trial het effect van een apotheek-gebaseerde interdisciplinaire interventie om therapietrouw en QoL te verbeteren in oudere chronische HF patiënten.

De PHARM-CHF was een prospectieve, multicenter, gerandomiseerde gecontroleerde trial die HF patiënten ≥60 jaar op stabiele HF medicatie includeerde. Patiënten werden gerandomiseerd naar standaardzorg (n=127) of apotheekzorg (n=110). Apotheekzorg bestond uit een eerste medicatiebeoordeling in de apotheek, gevold door (twee-)wekelijkse apotheekbezoeken die begeleiding, meten van BP en hartslag, vragen naar medicijn gerelateerde problemen en uitgeven van medicatie in wekelijkse doseringsmiddelen (pillendozen) omvatte. Mediane follow-up was 2.0 jaar. Primaire uitkomst was therapietrouw gemeten als gemiddelde proportie dagen gedekt (proportion of days covered – PDC) na 365 dagen voor 3 HF medicatieklassen: bètablokkers, ACEi/ARB en MRA.

Belangrijkste resultaten

Conclusies

Een apotheek-gebaseerde interventie in oudere, chronische HF patiënten resulteerde in een verbetering van therapietrouw van 3 HF medicatieklassen na 365 dagen en dit was veilig.

Discussie

De discussant Giuseppe Rosano (Londen, VK) zei hoe deze studie de lage therapietrouw in de algemene populatie benadrukte. Hij vervolgde door te zeggen dat dit belangrijk werk is en gezondheidszorgpersoneel, verpleegkundigen, apothekers en anderen zouden moeten verenigen. Deze trial toonde aan dat dit een effectieve aanpak is, maar Rosano vroeg zich af of de aanpak nog effectiever zou kunnen zijn met meer interactie met verpleegkundigen of andere clinici. Bovendien vroeg hij zich of hoe dit toegepast zou kunnen worden in andere landen, aangezien de structuren per land verschillen.

Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC Heart Failure congres 2019 verstrekte informatie.

Deze studie werd tegelijkertijd gepubliceerd in Eur J Heart Fail

Deel deze pagina met collega's en vrienden: