Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Groter voordeel van statinetherapie in diegenen met erfelijk verhoogd LDL, volgens 4S analyse

Nieuws - 28 mei 2019

Pilot ORION-2 study with inclisiran, a novel anti-PCSK9 treatment, shows promise in homozygous familial hypercholesterolemia

Gepresenteerd tijdens EAS 2019 in Maastricht, door Antonio J. Vallejo-Vaz (Imperial College, London, UK).

Introductie en methoden

Individuen met familiaire hypercholesterolemie (FH) hebben een hoog risico op coronaire events, als gevolg van hun lange-termijnblootstelling aan hoge LDL-c niveaus. Het absolute CV risico van deze individuen is daarom hoger dan in mesnen die hypercholesterolemie tijdens het volwassen leven ontwikkelen, maar die geen klinische geschiedenis hebben die aan FH doet denken.

De ‘Scandinavian Simvastatin Survival Study’ or 4S study was de eerste landmark studie die het voordeel van statinebehandeling aantoonde in patiënten bekend met hartziekte en hoog cholesterol (tussen 5.5-8.0 mmol/L of ongeveer 200-300 mg/dL) op een lipidenverlagend dieet. Aangezien dit voordeel afhangt van absoluut CV risico, baseline LDL-c niveau en de absolute daling in LDL-c niveaus, hebben patiënten met waarschijnlijk FH die lang aan hoog LDL-c zijn blootgesteld, mogelijk meer baat bij LDL-c verlaging met een statine.

In deze analyse van 4S data werden individuen gecategoriseerd op basis van LDL-c op baseline (<4.9 mmol/L of ≥4.9 mmol/L) en diegenen met hoog LDL-c werden verder onderverdeeld op basis van de aanwezigheid of afwezigheid van (prematuur) CAD in de persoon zelf en/of een familiegeschiedenis met CAD, wat wijst in de richting van erfelijk verhoogd cholesterol.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Een nieuwe analyse van 4S data laat zien dat mensen met eigenschappen die FH doen vermoeden, namelijk de combinatie van hoog LDL-c, premature hartziekte en een familiehistorie van hartziekte, meer klinisch voordeel hebben van statinetherapie. In deze patiënten verlaagde statinetherapie het risico op sterfte door alle oorzaken met meer dan 80%, en het risico op recidief MI was gehalveerd. Dit zijn de eerste gerandomiseerde trial-aanwijzingen in secundaire preventie die suggereren dat statinetherapie CVD events vermindert in diegenen met een FH fenotype.

Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het EAS congres 2019 verstrekte informatie.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: