Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

EAS 2019

Nieuws van het EAS 2019 congres, gehouden in Maastricht op 26-29 mei.

Intelligenter interveniëren door strategischer gebruik van CV biomarkers

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof.dr. Chris Packard
Prof. Chris Packard onderscheidt verschillende typen biomarkers. Deze indeling kan een framework bieden voor intelligenter gebruik van biomarkers.

EAS 2019 Prof. Chris Packard onderscheidt verschillende typen biomarkers. Deze indeling kan een framework bieden voor intelligenter gebruik van biomarkers.

Inspanningen richting universele cholesterolscreening voor het 20e levensjaar

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. Kausik Ray
Prof. Kausik Ray vertelt over de Familial Hypercholesterolemia Studies Collaboration, die is opgericht om wereldwijd beleidsveranderingen te bewerkstelligen ten aanzien van screening voor FH op jonge leeftijd.

EAS 2019 Prof. Kausik Ray vertelt over de Familial Hypercholesterolemia Studies Collaboration, die is opgericht om wereldwijd beleidsveranderingen te bewerkstelligen ten aanzien van screening voor FH op jonge leeftijd.

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein
Prof. Evan Stein vat fase II trialdata samen van een nieuw 'small binding protein' bestaande uit adnectine en humaan albumine in een anti-PCSK9 molecuul. De positieve resultaten geven aanleiding tot verder onderzoek in een fase 3 studie.

EAS 2019 Prof. Evan Stein vat fase II trialdata samen van een nieuw 'small binding protein' bestaande uit adnectine en humaan albumine, dat PCSK9 remt. De positieve resultaten geven aanleiding tot verder onderzoek in een fase 3 studie.

Genetische varianten en verhoogd risico op CAD

3' educatie - 12 juni 2019 - Prof. dr. Heribert Schunkert, MD
Heribert Schunkert en zijn collega's hebben genetische varianten geïdentificeerd die het risico op CAD verhogen. Hoewel vele varianten slechts een klein effect uitoefenen, hebben ze een aantal opvallende grote toenames in CV risico geobserveerd.

EAS 2019 Heribert Schunkert en zijn collega's hebben genetische varianten geïdentificeerd die het risico op CAD verhogen. Hoewel vele varianten slechts een klein effect uitoefenen, hebben ze een aantal opvallende grote toenames in CV risico geobserveerd.

Debat over Lp(a) – hoge niveaus behandelen of niet?

Nieuws - 6 juni 2019
In een debat over het wel of niet behandelen van hoge Lp(a) niveaus, beschouwden Brian Ference en Sotirios Tsimikas het beschikbare bewijs kritisch over de link tussen Lp(a) en CV risico.

EAS 2019 In een debat over het wel of niet behandelen van hoge Lp(a) niveaus, beschouwden Brian Ference en Sotirios Tsimikas het beschikbare bewijs kritisch over de link tussen Lp(a) en CV risico. Geef uw mening

Toenemende aandacht voor verlagen van remnant cholesterol

EAS 2019 - Maastricht

3' educatie - 29 mei 2019 - Maastricht - Prof. dr. Børge Nordestgaard
Prof. Nordestgaard ziet dat het belang van remnant cholesterol steeds meer wordt erkend, wat terecht is aangezien het causaal gerelateerd is aan het risico op ischemische stroke, MI en sterfte door alle oorzaken.

EAS 2019 Prof. Nordestgaard ziet dat het belang van remnant cholesterol steeds meer wordt erkend, wat terecht is aangezien het causaal gerelateerd is aan het risico op ischemische stroke, MI en sterfte door alle oorzaken.

Na tijden van onwetendheid over de complexiteit van HDL dienen zich nu nieuwe therapeutische kansen aan

3' educatie - 29 mei 2019 - EAS 2019 - Maastricht - Prof.dr. John Chapman
Er komt steeds meer inzicht in dat 'HDL' een enorm heterogene mix van deeltjes is, met grote variatie in samenstelling en structurele, metabole en functionele eigenschappen.

EAS 2019 Er komt steeds meer inzicht in dat 'HDL' een enorm heterogene mix van deeltjes is, met grote variatie in samenstelling en structurele, metabole en functionele eigenschappen.

Terwijl de klinische aandacht voor HDL is verslapt, is onderzoek naar HDL nooit gestopt. Met resultaat.

Nieuws - 30 mei 2019
Prof. Chapman is ervan overtuigd dat beter begrip van het HDL metabolisme tot nieuwe therapieën kan leiden, mits we inzien dat het veel complexer is dan tot dusver erkend.

EAS 2019 Prof. Chapman is ervan overtuigd dat beter begrip van het HDL metabolisme tot nieuwe therapieën kan leiden, mits we inzien dat het veel complexer is dan tot dusver erkend.

FH patiënten niet opsporen leidt tot slechtere overleving ten opzichte van diegenen met FH diagnose

Nieuws - 31 mei 2019
Een UK studie in >1.7 miljoen dossiers van de algemene bevolking doet suggereren dat een aanzienlijk aantal mensen met potentieel FH, nog niet is gediagnosticeerd, met premature sterfte tot gevolg.

EAS 2019 Een UK studie in >1.7 miljoen dossiers van de algemene bevolking doet suggereren dat een aanzienlijk aantal mensen met potentieel FH, nog niet is gediagnosticeerd, met premature sterfte tot gevolg.

Verlaging van Lp(a) met PCSK9 remmers in individuen met hoog baseline Lp(a) draagt bij aan CV risicoreductie

3' educatie - 29 mei 2019
Naar aanleiding van nieuwe analyses van de FOURIER en ODYSSEY OUTCOMES trials, somt prof. Chapman de nieuwste bevindingen op over de associaties tussen Lp(a) levels, PCSK9 remmers en CV risico.

EAS 2019 Naar aanleiding van nieuwe analyses van de FOURIER en ODYSSEY OUTCOMES trials, somt prof. Chapman de nieuwste bevindingen op over de associaties tussen Lp(a) levels, PCSK9 remmers en CV risico.

Groter voordeel van statinetherapie in diegenen met erfelijk verhoogd LDL, volgens 4S analyse

Nieuws - 28 mei 2019
Een analyse van 4S trialdata suggereert dat mensen met eigenschappen die wijzen in de richting van FH, meer voordeel hebben van statinetherapie, in het verminderen van events en sterfte.

EAS 2019 Een analyse van 4S trialdata suggereert dat mensen met eigenschappen die wijzen in de richting van FH, meer voordeel hebben van statinetherapie, in het verminderen van events en sterfte.

Pilotstudie toont aanhoudende LDL-c verlaging met PCSK9-siRNA in hoFH patiënten

Nieuws - 28 mei 2019
 De pilot ORION-2 studie laat zien dat inclisiran, een siRNA die productie van het PCSK9-eiwit voorkomt, aanhoudende LDL-c verlaging tot na 6 maanden geeft in 3 van 4 hoFH patiënten.

EAS 2019 De pilot ORION-2 studie laat zien dat inclisiran, een siRNA die productie van het PCSK9-eiwit voorkomt, aanhoudende LDL-c verlaging tot na 6 maanden geeft in 3 van 4 hoFH patiënten.