Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC HF 2019

Nieuws van het ESC Heart Failure 2019 congres, gehouden in Athene, Griekenland op 25-28 mei.

HF therapie in Nederland: van richtlijn naar dagelijkse praktijk

10' educatie - July 17, 2019 - Dr. Gerard Linssen
Hoe verloopt de vertaling van richtlijn naar dagelijkse praktijk voor behandeling van HF patiënten in Nederland? Met gebruik van data uit het CHECK-HF register beantwoordt Gerard Linssen deze vraag.

ESC HF 2019 Hoe verloopt de vertaling van richtlijn naar dagelijkse praktijk voor behandeling van HF patiënten in Nederland? Met gebruik van data uit het CHECK-HF register beantwoordt Gerard Linssen deze vraag.

Nieuw muismodel voor HFpEF

5' educatie - July 10, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Aad Withaar
Hoewel HFpEF wordt gekenmerkt door verschillende comorbiditeiten en risicofactoren, worden niet alle factoren teruggezien in diermodellen voor HFpEF. Aad Withaar vertelt over een nieuw muismodel dat een verbeterde weergave is van HFpEF.

ESC HF Hoewel HFpEF wordt gekenmerkt door verschillende comorbiditeiten en risicofactoren, worden niet alle factoren teruggezien in diermodellen voor HFpEF. Aad Withaar vertelt over een nieuw muismodel dat een verbeterde weergave is van HFpEF.

Mogelijke man-vrouw verschillen in de optimale dosering van HF medicatie

5' educatie - May 25, 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Bernadet Santema
Ondanks fysiologische man-vrouw verschillen hanteert de huidige HF richtlijn dezelfde targetdosis voor mannen en vrouwen. Santema vertelt over haar onderzoek naar potentiële geslachtsverschillen in de associatie tussen doseringen van ACEi/ARB's of bètablokkers en klinische uitkomsten in HFrEF patiënten.

ESC HF Santema vertelt over haar onderzoek naar potentiële geslachtsverschillen in de associatie tussen doseringen van ACEi/ARB's of bètablokkers en klinische uitkomsten in HFrEF patiënten.

IJzergebrek in hartfalen: doet het er toe?

10' educatie - July 10, 2019 - Dr. Hans Kragten
Hans Kragten praat ons bij over ijzergebrek in hartfalenpatiënten: hoe vaak komt het voor, is het relevant, en hoe kun je ijzer het beste toevoegen?

Hans Kragten praat ons bij over ijzergebrek in hartfalenpatiënten: hoe vaak komt het voor, is het relevant, en hoe kun je ijzer het beste toevoegen?

ARNI als eerstelijnstherapie in de novo HFrEF patienten na ADHF event

3' educatie - June 3, 2019
Michele Senni geeft een korte presentatie van een subanalyse van de TRANSITION trial, waarin aantal patiënten op sacubitril/valsartan na 10 weken wordt vergeleken in de novo vs. eerder gediagnosticeerde HFrEF patiënten.

ESC HF 2019 Michele Senni geeft een korte presentatie van een subanalyse van de TRANSITION trial, waarin aantal patiënten op sacubitril/valsartan na 10 weken wordt vergeleken in de novo vs. eerder gediagnosticeerde HFrEF patiënten.

GRAND DEBATE | Zouden alle patiënten met HF en AF katheterablatie moeten ontvangen?

ESC Heart Failure 2019, Athene, Griekenland
ESC Heart Failure 2019, Athene, Griekenland

ESC HF 2019 In dit debat namen Douglas Packer en John Cleland tegenovergestelde kanten van de stelling dat alle patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen ablatie zouden moeten ontvangen. Stem

Kaliumbinder resulteert in meer aanhoudend gebruik van spironolacton in resistente hypertensie en CKD, ook in een groep van HF

3' educatie - June 3, 2019
Prof. Rossignol vertelt over de AMBER trial en een vooraf gespecificeerde analyse van HF patiënten. Patiromeer resulteerde in meer patiënten die spironolacton bleven gebruiken bij resistente hypertensie en CKD.

ESC HF 2019 Prof. Rossignol vertelt over de AMBER trial en een vooraf gespecificeerde analyse van HF patiënten. Patiromeer resulteerde in meer patiënten die spironolacton bleven gebruiken bij resistente hypertensie en CKD.

Factor Xa remmer verlaagt beroerterisico in patiënten met HFrEF, sinusritme en CAD

Nieuws - May 26, 2019
Een subanalyse van de COMMANDER-HF trial toonde aan dat lagere dosis rivaroxaban beroerte/TIA risico verminderde in patiënten met HFrEF, sinusritme en CAD zonder toename in grote bloedingen.

ESC HF 2019 Een subanalyse van de COMMANDER-HF trial toonde aan dat lagere dosis rivaroxaban beroerte/TIA risico verminderde in patiënten met HFrEF, sinusritme en CAD zonder toename in grote bloedingen.

Meer patiënten op streefdosis voor ARNI in de novo HFrEF

Nieuws - May 26, 2019
In een post-hoc analyse van de TRANSITION trial werd een hogere proportie patiënten op streefdosis voor sacubitril/valsartan gezien in //de novo// HFrEF patiënten in vergelijking met eerdere gediagnosticeerde HFrEF patiënten.

ESC HF 2019 In een post-hoc analyse van de TRANSITION trial werd een hogere proportie patiënten op streefdosis voor sacubitril/valsartan gezien in de novo HFrEF patiënten in vergelijking met eerdere gediagnosticeerde HFrEF patiënten.

Verbetering van therapietrouw met apotheekinterventie in oudere chronisch HF patiënten

Nieuws - May 26, 2019
In de PHARM-CHF trial resulteerde een apotheekinterventie in een hogere therapietrouw van 3 HF medicatieklassen in oudere, chronisch HF patiënten en deze interventie was veilig.

ESC HF 2019 In de PHARM-CHF trial resulteerde een apotheekinterventie in een hogere therapietrouw van 3 HF medicatieklassen in oudere, chronische HF patiënten en deze interventie was veilig.

Gebruik van patiromeer resulteert in meer patiënten die spironolacton blijven gebruiken in resistente hypertensie en CKD, met en zonder HF

Nieuws - May 24, 2019
Toevoeging van patiromeer aan spironolacton liet zien dat een hoger percentage patiënten spironolacton bleven gebruiken vs. diegenen op placebo en spironolacton aan het begin, waarbij geen verschil was tussen HF en niet-HF.

ESC HF 2019 Toevoeging van patiromeer aan spironolacton liet zien dat een hoger percentage patiënten spironolacton bleven gebruiken vs. diegenen op placebo en spironolacton aan het begin, waarbij geen verschil was tussen HF en niet-HF.

Classificatie van acuut HF patiënten gebaseerd op congestie en hypoperfusie status in een real-world populatie

Nieuws - May 24, 2019
Classificatie gebaseerd op congestie en hypoperfusiestatus werd toegepast op een populatie van acuut HF patiënten in de dagelijkse praktijk en liet zien dat nat-koud (congestie en hypoperfusie) profiel geassocieerd was met de slechtste uitkomsten.

ESC HF 2019 Classificatie gebaseerd op congestie en hypoperfusiestatus werd toegepast op een populatie van acuut HF patiënten in de dagelijkse praktijk en liet zien dat nat-koud (congestie en hypoperfusie) profiel geassocieerd was met de slechtste uitkomsten.