Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer remt progressie van nierziekte en renale sterfte in T2DM patiënten

Nieuws - 12 juni 2019

De eerste subanalyse van renale data van de Dapagliflozin Effect on Cardiovascular Events Thrombolysis In Myocardial Infarction (DECLARE-TIMI 58) trial wijst op gereduceerde progressie van nierziekte of minder renale sterfte met dapagliflozine, een orale sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2)-remmer, in patiënten met diabetes type 2 (T2DM). De eerste resultaten van de trial, de eerste CV uitkomstenstudie die een groot cohort met diabetespatiënten met risicofactoren voor atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD) en een groot aantal diabetespatiënten bekend met ASCVD includeerde, werden gepresenteerd tijdens de American Diabetes Association’s (ADA’s) 79th Scientific Sessions.

DECLARE-TIMI is een multinationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase III-B trial en is een superioriteitstrial die meer dan 17.000 patiënten includeerde op 882 locaties in 33 landen. De studie was opgezet om de hypothese te testen dat in patiënten met T2DM langetermijnbehandeling met dapagliflozine een of beide co-primaire eindpunten zal verlagen: 1) de incidentie van CV sterfte, myocardinfarct of ischemische stroke of 2) de incidentie van CV sterfte of ziekenhuisopname voor hartfalen. De analyse evalueerde data van 17160 patiënten met T2DM en voornamelijk met behouden renale functie, ongeacht onderliggende ASCVD. Patiënten met diabetes hebben een zes tot twaalf keer grotere kans om eindstadium nierziekte (ESRD) te ontwikkelen en hebben een tweemaal hoger risico op het ontwikkelen van chronische nierziekte (CKD).

In de eerste subanalyse van renale data van fase III vonden onderzoekers een 47% reductie in het relatieve risico op afname van nierfunctie, ESRD of renale sterfte (zonder CV sterfte), in vergelijking met placebo (1.5% vs. 2.6%; HR 0.53, 95% CI 0.43-0.66, P<0.0001). Het risico op ESRD of renale sterfte was lager in de dapagliflozine-groep dan in de placebogroep (11 [0.1%] vs. 27 [0.3%]; HR 0.41, 95% CI 0.20-0.82; P=0.012).

Acute nierschade kwam voor in 1.5% en in 2.0% in respectievelijk de dapagliflozine- en placebo-arms. Patiënten behandeld met dapagliflozine hadden minder klinisch relevante renale uitkomsten, ongeacht eGFR of urinaire albumine-tot-creatinine ratio (UACR)-categorie en of ze vastgestelde ASCVD of meerdere CV risicofactoren hadden.

De resultaten werden gepresenteerd naast andere renale uitkomsten van DECLARE-TIMI 58, waaronder positieve resultaten van een analyse die aantoonde dat dapagliflozine verslechtering van UACR zowel reduceerde als voorkwam in alle UACR-categorieën en ongeacht de UACR op baseline. Een additionele gezondheids-economische analyse suggereerde dat vroegtijdig gebruik van dapagliflozine mogelijk kosten gerelateerd aan behandeling van CKD verlaagt, in vergelijking met placebo.

De data werden gelijktijdig gepubliceerd in The Lancet Bron: persbericht ADA, 10 juni 2019

Deel deze pagina met collega's en vrienden: