Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vergelijkbare CV veiligheid voor DPP-4 remmer en sulfonylurea in T2DM patiënten met CVD of hoog CV risico

Nieuws - 12 juni 2019

Vergelijking van DPP-4 remmer linagliptine met sulfonylurea glimepiride in T2DM patiënten met verhoogd CVD risico of vastgesteld CVD in de CAROLINA trial (CARdiovascular Outcome study of LINAgliptin versus glimepiride in patients with type 2 diabetes) liet vergelijkbare impact van deze 2 middelen op CV events zien.

De CAROLINA trial (2010-2018) was een actief-vergelijkende trial die de CV effecten van twee algemeen gebruikte diabetesmiddelen in T2DM patiënten evalueerde. In deze dubbelblinde, gerandomiseerde trial werden patiënten gerandomiseerd om linagliptine of glimepiride te ontvangen in aanvulling op standaardtherapie van metformine of andere medicatie. Testen voor niet-inferioriteit werden uitgevoerd met betrekking op het plaatsvinden van CV events. In totaal werden 6033 patienten geïncludeerd van >600 locaties in 43 landen. Patienten waren 40-85 jaar, hadden een mediane diabetesduur van 6.2 jaar, en een verhoogd CVD risico of vastgesteld CVD. Mediane follow-up was 6.3 jaar.

Er was geen verschil in de primaire uitkomst van MACE, een samenstelling van CV sterfte, niet-fatale MI, niet-fatale beroerte tussen patiënten die linagliptine (n=3023) of glimepiride (n=3010) ontvingen (HR 0.98, 95%CI: 0.84-1.14) en geen verschil in secundaire uitkomsten van CV mortaliteit en niet-CV mortaliteit (respectievelijk HR 1.00, 95%CI: 0.81-1.24 en HR 0.82, 95%CI: 0.66-1.03).

HbA1c was niet verschillend tussen de 2 groepen, maar gewichtsafname was groter in de linagliptinegroep vs. de glimepiridegroep (het gewichtsverschil tussen de groepen was -1.5 kg, 95%CI: -1.8 tot -1.3). Hypoglycemie gebeurde minder vaak in de linagliptinegroep in vergelijking met de glimepiridegroep (37.7% vs. 10.6% van ≥ 1 onderzoekersgerapporteerd voorval van hypoglycemie, HR 0.23, 95%CI: 0.21-0.26).

Bron: persbericht ADA, 10 juni 2019

Deel deze pagina met collega's en vrienden: