Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Positieve fase II trialdata met nieuw anti-PCSK9 middel

3' educatie - 28 mei 2019 - Prof. Evan Stein - Cincinnati, OH, VS

EAS 2019 Prof. Evan Stein vat fase II trialdata samen van een nieuw 'small binding protein' bestaande uit adnectine en humaan albumine, dat PCSK9 remt. De positieve resultaten geven aanleiding tot verder onderzoek in een fase 3 studie.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens de EAS op 29 mei 2019 in Maastricht en is een verkorte weergave van de presentatie die professor Evan Stein daar gaf.

Faculty

Prof. Evan Stein studeerde medicijnen en promoveerde aan de University of Witwatersrand Medical School in Johannesburg, Zuid-Afrika. Zijn opleiding als specialist kreeg hij aan het McMaster University Medical Center, Hamilton, ON, Canada. Nu is hij werkzaam in het LIB Therapeutics and Metabolic & Atherosclerosis Research Center, Cincinnati, VS.

Disclosures

Deze productie is tot stand gekomen op initiatief van CVGK. Interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Lees ons verslag van de resultaten van deze fase 2 trial.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: