Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Orale GLP-1RA niet-inferieur aan placebo in het verlagen van MACE in T2DM met hoog CV risico

Nieuws - 17 juni 2019

Het gebruik van de orale glucagon-like peptide-1 receptor agonist (GLP1-RA) semaglutide, een eerste tablet vorm van een GLP-1RA, was niet-inferieur aan placebo in het verlagen van majeure nadelige cardiale events (MACE) in type 2 diabetes (T2DM) patiënten met hoog CV risico, zoals werd aangetoond in de PIONEER 6 trial. Deze resultaten werden gepresenteerd tijdens de American Diabetes Association’s 79th Scientific Sessions in San Francisco, CA, VS.

PIONEER 6 was een gerandomiseerde, gecontroleerde trial uitgevoerd in 21 landen waarin 3183 patiënten werden geïncludeerd die 14 mg semaglutide (n=1591) of placebo (n=1592) ontvingen. Patiënten waren gemiddeld 66 jaar, 85% was ≥50 jaar en had vastgesteld CVD of CKD (n=2695) en 15% was ≥60 jaar met CV risicofactoren (n=488). Het primaire eindpunt was tijd tot eerste voorval van MACE, waaronder CV sterfte, niet-fataal MI of niet-fatale stroke. De mediane follow-up was 15.9 maanden.

MACE trad op in 3.8% van patiënten in de orale semaglutide-groep en in 4.8% in de placebogroep (HR 0.79, 95%CI: 0.57-1.11, P<0.001 voor non-inferioriteit). Uitkomsten voor CV sterfte waren 0.9% in de orale semaglutide-groep en 1.9% in de placebogroep (HR 0.49, 95%CI: 0.27-0.92), niet-fataal MI trad op in 2.3% in de orale semaglutide-groep en 1.9% in de placebogroep (HR 1.18, 95%CI 0.73-1.90), niet fatale stroke trad op in 0.8% in de semaglutidegroep vs. 1.0% in de placebogroep (HR 0.74, 95%CI 0.35-1.57). Sterfte door alle oorzaken trad op in 1.4% in de orale semaglutide-groep en in 2.8% van diegenen die placebo ontvingen (HR 0.51, 95%CI 0.31-0.84).

Andere trials in het PIONEER-programma hebben effecten van orale semaglutide onderzocht in vergelijking met andere medicatie (sitagliptine, empagliflozine en liraglutide) of placebo. De resultaten van deze trials hebben aangetoond dat orale semaglutide effectief, veilig en verdraagbaar is. In vergelijking met de orale DDP-4 remmer sitagliptine resulteerde orale semaglutide in een grotere afname van HbA1c in T2DM patiënten.

‘Door de barrière van een injectie weg te nemen heeft orale semaglutide het potentieel voor wijdverspreid gebruik in de behandeling van type 2 diabetes waaronder in hoogrisicopatiënten met cardiovasculaire ziekte en chronische nierziekte’, zei de hoofdonderzoeker Mansoor Husain, MD, directeur van het Toronto General Hospital Research Institute; uitvoerend directeur van de Ted Rogers Centre for Heart Research; en professor geneeskunde aan de University of Toronto.

‘Orale semaglutide wordt momenteel beoordeeld door de FDA, EMA en Health Canada’, zei hoofdonderzoeker John Buse, MD, PhD, Verse S. Caviness Distinguished Professor, hoofd van de afdeling endocrinologie, directeur van het NC Translational and Clinical Sciences Institute, en uitvoerend decaan van klinisch onderzoek aan de University of North Carolina School of Medicine in Chapel Hill.

Bon: persbericht ADA, 11 juni 2019

Deel deze pagina met collega's en vrienden: