Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aspirinegebruik geassocieerd met hoger risico op intracraniële bloeding in diegenen zonder symptomatisch CVD

Frequency of Intracranial Hemorrhage With Low-Dose Aspirin in Individuals Without Symptomatic Cardiovascular Disease - A Systematic Review and Meta-analysis

Literatuur - Huang W-Y, Saver JL, Wu Y-L et al. - JAMA Neurol 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.1120

Introductie en methoden

Voordelen van lage-dosis aspirine ter preventie van een myocardinfarct en ischemische stroke wegen op tegen de nadelen van een hoger bloedingsrisico in een populatie met CVD. Deze voordeel-risico balans is echter minder duidelijk voor primaire preventie van CVD, omdat in individuen zonder eerder CVD het risico op CV events lager is en een hoger bloedingsrisico het voordeel van aspirine teniet kan doen [1-3].

Een systematische review en meta-analyse werden uitgevoerd om de associatie tussen aspirinegebruik en bloedingsrisico te onderzoeken in diegenen zonder symptomatisch CVD voor de volgende redenen. Intracraniële bloeding is sterk geassocieerd met hoog mortaliteitsrisico en slechte uitkomsten [4,5]. Meta-analyses hebben tegenstrijdige resultaten aangetoond voor het risico op een intracraniële bloeding met gebruik van aspirine voor primaire preventie van CVD [2,3,6-9]. Bovendien zijn verschillende subtypen van intracraniële bloedingen niet onderzocht in eerder gepubliceerde meta-analyses. En als laatste zijn er nieuwe data van drie recent gepubliceerde grote trials die controversiële resultaten hebben aangetoond [10-12].

PubMed, Embase, the Cochrane Central Register of Controlled Trials en ClinicalTrials.gov werden doorzocht van januari 1966 tot 30 oktober 2018. Inclusiecriteria waren: gerandomiseerde klinische trial, vergelijking van aspirine met placebo of geen aspirine, documentatie van alle intracraniële bloedingen, alle hemorragische strokes, intracerebrale bloedingen, subdurale of extradurale bloedingen, of subarachnoïdale bloedingen, het aantal deelnemers en diegenen met een eindpunt werden apart gerapporteerd, aspirinedosering ≤100 mg eenmaal daags, en behandelduur >6 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Resultaten van een meta-analyse van 13 trials met 134.446 individuen toonden aan dat in mensen zonder symptomatisch CVD aspirinegebruik geassocieerd was met een hoger risico op intracraniële bloeding in vergelijking met controle. Meer specifiek was risico op subdurale of extradurale bloeding verhoogd in diegenen die aspirine gebruikten in vergelijking met controle. Subgroepanalyses toonden aan dat diegenen van een Aziatisch ras of met een BMI <25 een hoger risico op intracerebrale bloeding hadden met aspirinegebruik in vergelijking met controle. De auteurs van deze studie suggereren om voorzichtig te zijn wanneer aspirinegebruik overwogen wordt voor primaire preventie van CVD.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAMA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: