Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden geassocieerd met vergelijkbaar risico op incidente CV events

Association of Nonfasting vs Fasting Lipid Levels With Risk of Major Coronary Events in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial–Lipid Lowering Arm

Literatuur - Mora S, Chang CL, Moorthy MV et al. - JAMA Intern Med 2019: doi:10.1001/jamainternmed.2019.0392

Introductie en methoden

Niet-nuchtere lipiden zijn onlangs aanbevolen voor routinematige CV risicobeoordeling [1-8]. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op verschillende publicaties van goed-uitgevoerde prospectieve populatiestudies die vergelijkbare associaties met CV risico voor niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden aantoonden [9-13]. In eerdere studies [1,9-14] werden niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden niet in dezelfde individuen gemeten, of een prospectieve follow-up voor vergelijking met risico op klinische events ontbrak wanneer niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden wel in dezelfde individuen werden gemeten. Individuele variabiliteit in nuchtere of niet-nuchtere lipidenwaarden is mogelijk niet gereflecteerd in populatie-gebaseerde studies. Vanwege deze beperking wordt het testen van niet-nuchtere lipidenwaarden niet wijdverspreid toegepast [15,16]. Bovendien is het onbekend of het testen van niet-nuchtere lipidenwaarden voor CV risicobeoordeling, wat voor statinetherapie en als onderdeel van management voor hoge bloeddruk wordt aanbevolen, tot misclassificatie van risico leidt.

Deze studie (1 feb 1998 – 31 dec 2002) onderzocht daarom prospectief de associatie van individuele nuchtere en niet-nuchtere lipidenwaarden met prospectief vastgestelde ASCVD uitkomsten in 8270 individuen van de grootschalige gerandomiseerde, dubbelblinde placebo-gecontroleerde klinische Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial–Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA) trial (n=10305), die risicoreductie van incidente coronaire events onderzocht met atorvastatine calcium vs. placebo in patiënten met hoog risico op ASCVD. Geschikte deelnemers waren 40-79 jaar, hadden hypertensie en totale cholesterol (TC)-waarden ≤250 mg/dL, namen geen statines of fibraten, en hadden ≥3 additionele risicofactoren voor ASCVD. Als onderdeel van het trialprotocol werden nuchtere en niet-nuchtere lipidenwaarden gemeten in hetzelfde individu voor randomisatie, zonder interventie of advies tussen de twee bezoeken. Niet-nuchtere bloedmonsters werden ongeveer vier weken voor randomisatie afgenomen en nuchtere bloedmonsters gedurende het randomisatiebezoek. Deze studie onderzocht ook mogelijke misclassificatie van risico met niet-nuchtere in plaats van nuchtere lipidenwaarden bij individuen die in aanmerking kwamen voor statinebehandeling op basis van VS of Europese richtlijnen. Nuchter was gedefinieerd als geen eten of drinken, behalve water, gedurende ≥8 uur voor verzameling van bloedmonsters. Bloedmonsters werden geanalyseerd voor TC, HDL-c en triglyceriden. Het eindpunt was majeure coronaire events, gedefinieerd als niet-fataal myocardinfarct (MI) of fatale coronaire hartziekte. Mediane follow-up was 3.3 (IQR: 2.8-3.6) jaar.

Belangrijkste resultaten

Testen van niet-nuchtere vs. nuchtere lipidenwaarden en risico op majeure coronaire events

Testen van niet-nuchtere vs. nuchtere lipidenwaarden en CV risicoclassificatie

Niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden geassocieerd met vergelijkbaar risico op incidente CV events

Conclusie

Een secundaire analyse van de ASCOT-LLA studie toonde vergelijkbare associaties aan van niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden met incidente majeure coronaire events in dezelfde individuen, met sterke overeenkomst voor CV risicocategorisatie op basis van niet-nuchtere en nuchtere lipidenwaarden. Deze observaties komen overeen met eerdere populatie-gebaseerde data van nuchtere en niet-nuchtere lipidenwaarden, wat niet-nuchtere lipidenmetingen voor routinematige CV beoordeling en behandelbeslissingen ondersteunt, waaronder initiatie van statinebehandeling.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op JAMA Intern med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: