Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen legacy effect met intensieve glucoseregulatie voor CV uitkomsten in T2DM na 15 jaar

Intensive Glucose Control in Patients with Type 2 Diabetes — 15-Year Follow-up

Literatuur - Reaven PD, Emanuele NV, Wiitala WL, et al. - N Eng J Med 2019;380:2215-24. DOI

Introductie en methoden

De ACCORD, ADVANCE, en VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial) trials toonden aan dat verbetering van glucoseregulatie gedurende 3-6 jaar in type 2 diabetes (T2DM) patienten niet resulteerde in vermindering van CV events, ook niet in vermindering van CV mortaliteit en totale mortaliteit [1-4]. Langdurige follow-up van oorspronkelijke intensieve glucoseverlaging in T2DM patienten in deze trials is nodig om te onderzoeken of voordeel wat betreft verlaging van CV events kan ontstaan na een langere periode, een zogenoemd ‘legacy effect’, zoals aangetoond in de UKPDS [5]. Vermindering van CV events werd gezien met oorspronkelijke intensieve glucoseverlaging in T2DM patiënten na 10-jaar follow-up van de VADT [6], maar dit was geen bewijs voor een legacy effect omdat het verschil in HbA1c waarden aanhield tussen groepen met intensieve glucoseregulatie vs. standaard en door gebrek aan statistische power.

Met langere follow-up en goede scheiding van de HbA1c curves tussen behandelgroepen gedurende interventie was VADT follow-up (VADT-F) een goede studie om langdurige effecten van intensieve glucoseregulatie op CV uitkomsten, quality of life (QoL) en mortaliteit te onderzoeken en te bepalen of er een legacy effect aanwezig was. In de VADT-F werd een mediane 5.6 jaar van intensieve glucoseverlaging vs. standaardverlaging opgevolgd door een observationele periode van bijna 10 jaar.

De VADT includeerde 1791 militaire veteranen met T2DM gerandomiseerd naar intensieve vs. standaard glucoseregulatie. HbA1c waarden in de standaard therapiegroep waren tussen 8-9% en in de intensieve-therapiegroep 1.5% lager dan de standaard-therapiegroep (6.9%). Verschil in HbA1c was 0.2-0.3% 3 jaar na de trial, en waarden stabiliseerden uiteindelijk ~8% in beide groepen.

Deelnemers in de VAD-F (n=1655) werden gevolgd met gebruik van data uit 4 nationale dataregisters, en in de meeste deelnemers (enquêtecohort, n=1391) werden enquêtes uitgevoerd en hun medische dossiers werden bekeken, en QoL werd bepaald. De voorafgaande primaire uitkomst was eerste grote CV event, een samenstelling van niet-fatale MI, niet-fatale stroke, nieuw of verslechterend congestief HF, amputatie voor ischemische gangreen, of CV sterfte. Secundaire uitkomsten waren CV sterfte, sterfte door alle oorzaken, alle grote diabetesuitkomsten, en ziekte-gerelateerd QoL. Mediane follow-up voor primaire uitkomst events was 13.6 jaar, en voor totale mortaliteit was dit bijna 15 jaar.

Belangrijkste resultaten

Geen legacy effect met intensieve glucoseregulatie voor CV uitkomsten in T2DM na 15 jaar

Conclusie

In deze 15 jaar follow-up van de VADT resulteerde oorspronkelijke intensieve glucoseregulatie gedurende een periode van 5.6 jaar in T2DM patiënten niet in voordeel wat betreft CV uitkomsten, totale mortaliteit of QoL in vergelijking met standaardtherapie. Deze resultaten leveren geen bewijs van een voordelig legacy effect voor CV uitkomsten in T2DM patiënten na een oorspronkelijke periode van verbeterde glucoseregulatie.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op N Eng J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: