Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Next generation sequencing voor diagnostiek: wat is de opbrengst?

3' educatie - 24 juni 2019 - Lipidendag 2019 - Dr. ir. Joep Defesche - Amsterdam UMC

Nationale lipidendag Dr. ir. Joep Defesche deelt nieuwe studieresultaten over next generation sequencing bij verdenking op genetische dyslipidemieën en bespreekt daarbij onverwachte observaties die consequenties hebben voor CV risico en behandeling van de patiënt.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens de Nationale Lipidendag op 16 mei 2019 in Woerden en is een verkorte weergave van de presentatie die dr. ir. Joep Defesche daar gaf.

Faculty

Dr. ir. Joep Defesche - dyslipidemie groep van het Laboratorium Genoomdiagnostiek Klinische Genetica, Amsterdam UMC, locatie AMC

Disclosures

Deze productie is ontwikkeld op initiatief van CVGK en zonder externe ondersteuning. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Bekijk het meeting report van de Lipidendag Bekijk de slides van de presentatie gehouden door Joep Defesche

Deel deze pagina met collega's en vrienden: