Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoger BMI geassocieerd met lager stroke/SEE risico in ontstolde AF patiënten

Relationship between body mass index and outcomes in patients with atrial fibrillation treated with edoxaban or warfarin in the ENGAGE AF-TIMI 48 trial

Literatuur - Boriani G, Ruff CT, Kuder JF et al., - Eur Heart J. 2019. 40(19) : 1541-1550. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy861

Introductie en methoden

De incidentie van atriumfibrilleren (AF) is hoger in obese personen dan in niet-obese personen [1]. Een retrospectieve analyse van de AFFIRM data suggereerde echter dat overleving beter was in obese patiënten met AF [2]. BMI wordt niet gezien als belangrijke risicofactor voor stroke of bloeding in patiënten met AF [3]. In andere patiëntengroepen en de algemene bevolking is een hoger BMI echter geassocieerd met slechtere uitkomsten [4-6]. Een hoger bloedingsrisico in patiënten met lagere BMI is ook gerapporteerd voor patiënten met atherotrombotische ziekte, die plaatjesremmende behandeling krijgen [7].

Deze studie onderzocht de relatie tussen BMI en farmacokinetiek, farmacodynamiek en klinische uitkomsten in patiënten die meededen aan de ENGAGE AF-TIMI 48 trial [8,9]. Dit was een gerandomiseerde studie die twee doseringen van de factor Xa-remmer edoxaban (hoge dosering [HDE]: 60 mg eenmaal daags, en lage dosis [LDE]: 30 mg eenmaal daags) ten opzichte van warfarine (INR: 2.0-3.0). Edoxaban doseringen werd gehalveerd in geval van geschatte creatinineklaring van ≤50 mL per minuut, lichaamsgewicht ≤60 kg, of gelijktijdig gebruik van verapamil, quinidine of dronedarone. Alleen HDE resultaten worden hier gepresenteerd, aangezien dit de enige edoxabandosering is die goedgekeurd is voor klinisch gebruik. De mediane follow-up in de ENGAGE AF-TIMI 48 trial was 2.8 jaar. 21.105 Patiënten met gedocumenteerd AF in het jaar voorafgaand aan randomisatie met CHADS2 score ≥2 werden geïncludeerd. Het primaire effectiviteitseindpunt was de samenstelling van geverifieerde stroke of systemische embolische events (SEE)(ITT analyse) en het belangrijkste veiligheidseindpunt was geverifieerde ISTH majeure bloeding in de veiligheidspopulatie op behandeling.

Belangrijkste resultaten

Hoger BMI geassocieerd met lager stroke/SEE risico in ontstolde AF patiënten

Conclusie

Deze analyse van ENGAGE AF-TIMI 48 studiedata in patiënten met AF laat zien dat meer dan 40% van de populatie obees was. Hogere BMI was onafhankelijk geassocieerd met lagere gecorrigeerde risico’s op stroke/SEE en sterfte, en met een hoger risico op bloeding. Netto klinische uitkomst was vergelijkbaar tussen hogere en normale BMI categorieën. Sekseverschillen werden opgemerkt, namelijk dan in mannen het risico op stroke/SEE afnam met hogere BMI, maar niet in mannen, en alleen in vrouwen werd een stijgende tendens gezien in het risico op majeure bloeding bij hogere BMI.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: