Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Mogelijke man-vrouw verschillen in de optimale dosering van HF medicatie

5' educatie - 25 mei 2019 - ESC Heart Failure 2019 - Bernadet Santema - UMCG, Groningen

ESC HF 2019 Ondanks fysiologische man-vrouw verschillen hanteert de huidige HF richtlijn dezelfde targetdosis voor mannen en vrouwen. Santema vertelt over haar onderzoek naar potentiële geslachtsverschillen in de associatie tussen doseringen van ACEi/ARB's of bètablokkers en klinische uitkomsten in HFrEF patiënten.

Educatieve informatie

Deze video is opgenomen tijdens ESC Heart Failure in Athene, Griekenland.

Faculty

Bernadet T. Santema is PhD-kandidaat in het UMCG in Groningen.

Disclosures

Deze video is ontwikkeld onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van CVGK. Meningen en interpretaties komen voor rekening van de spreker en zijn niet noodzakelijk die van CVGK.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: