Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Factor Xa remmer effectief en veilig in AF patiënten met leverziekte

Edoxaban Versus Warfarin in Patients With Atrial Fibrillation and History of Liver Disease

Literatuur - Qamar A, Antman EM, Ruff CT et al. - JACC 2019;74:179–89, doi.org/10.1016/j.jacc.2019.04.061

Introductie en methoden

Leverziekte is geassocieerd met verhoogd risico op atriumfibrilleren (AF) [1,2] en AF patiënten met leverziekte hebben antistolling nodig. Er is echter een verhoogd risico op bloedingen in deze patiënten door een verlaagde productie van stollingsfactoren, trombocytopenie en een verhoogde fibrinolyse [3]. Gerandomiseerde klinische trials die directe orale antistollingsmiddelen (DOACs) onderzoeken excluderen vaak patiënten met leverziekte [4-6]. Bovendien worden DOACs gemetaboliseerd door het hepatobiliaire systeem en het is daarom mogelijk dat patiënten met leverziekte veranderde niveaus van medicijnen hebben, wat antistolling en bloedingsrisico beïnvloedt.

De directe orale factor Xa remmer edoxaban wordt geklaard door de lever (tot 50%) en de nieren (50%) [7]. In de ENGAGE AF-TIMI 48 (Effective Anticoagulation With Factor Xa Next Generation in Atrial Fibrillation–Thrombolysis In Myocardial Infarction Study 48), was de hogere dosis edoxaban niet-inferieur aan warfarine in het voorkomen van het primaire eindpunt van stroke of systemische embolische events (SSEE) en was geassocieerd met significant lager aantal grote bloedingen, intracraniële bloedingen, en CV sterfte [8]. Gebaseerd op deze resultaten werd edoxaban goedgekeurd door de FDA voor de preventie van stroke of systemische embolie in AF patiënten.

Er zijn een paar studies gedaan naar edoxaban en andere DOACs in patiënten met leverziekte [9-12] en gebaseerd op deze resultaten, beveelt de FDA gebruik van edoxaban zonder dosisaanpassing aan in patiënten met milde hepatische verslechtering en raadt af het te gebruiken in patiënten met matige en ernstige hepatische verslechtering.

In deze analyse van de EGAGE AF-TIMI 48 studie werden farmacokinetiek, farmacodynamiek, effectiviteit en veiligheid van edoxaban vs. warfarine in AF patiënten met en zonder leverziekte onderzocht. ENGAGE AF-TIMI 48 includeerde 21,105 patiënten ≥21 jaar met AF en een CHADS2 score ≥2. Geschiedenis van leverziekte was bepaald door de onderzoeker op locatie, of bepaald door verhoogde leverenzymen tijdens randomisatie. Patiënten werden toegewezen in een 1:1:1 ratio om hoge dosis edoxaban, lagere dosis edoxaban of warfarine te ontvangen. Mediane follow-up was 2.8 jaar.

Belangrijkste resultaten

Factor Xa remmer effectief en veilig in AF patiënten met leverziekte

Conclusie

In deze analyse van de ENGAGE AF-TIMI 48 studie was risico op trombotisch events niet verhoogd in AF patiënten met leverziekte, maar risico op bloeding was verhoogd in vergelijking met AF patiënten zonder leverziekte. Effectiviteit en veiligheid van hoge dosis edoxaban in vergelijking met warfarine was vergelijkbaar in patiënten met leverziekte vs. diegenen zonder. PK en PD profielen van edoxaban waren vergelijkbaar in patiënten met en zonder leverziekte en hepatische nadelige events waren vergelijkbaar in groepen.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: